Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 22: 34-40  Chúa Giêsu đặt luật yêu mến tha nhân liên kết với luật mến Chúa là để nhấn mạnh yếu tố không thể tách rời giữa mến Chúa và yêu người. Đã có lòng mến Chúa thì phải có đức yêu người, nếu không như vậy thì là kẻ nói dối.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 23/08/2019 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22: 34-40)

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

SUY NIỆM

     Luật của người Do Thái đã đề cập đến hai giới răn: mến Chúa và yêu người. Nhưng hai giới răn này nằm cách xa nhau trong các sách Cựu ước và đã không được nổi bật lên. Nay Chúa Giêsu liên kết hai giới luật đó lại và đặt chúng lên một địa vị quan trọng, là vị trí gồm tóm tất cả các giới luật. Chúa Giêsu đã xác định đâu là giới răn trọng nhất, đồng thời Người cũng cho biết mọi giới luật khác đều quy về giới luật đó.

    Như vậy, để sống hoàn hảo các giới răn đòi hỏi chúng ta phải mến Chúa và yêu người. Hơn nữa, Chúa Giêsu đặt luật yêu mến tha nhân liên kết với luật mến Chúa là để nhấn mạnh yếu tố không thể tách rời giữa mến Chúa và yêu người. Đã có lòng mến Chúa thì phải có đức yêu người, nếu không như vậy thì là kẻ nói dối. Mà đã có lòng yêu thương anh chị em thì tất nhiên cũng có lòng yêu Chúa trên hết mọi sự, nếu không thì lòng yêu thương anh chị em chỉ là ích kỷ, lợi dụng.

   Ở đây chúng ta cũng phải cảm ơn người luật sĩ đã đến hỏi Chúa Giêsu về điều mình thắc mắc. Và chúng ta cũng có rất nhiều thắc mắc trong cuộc sống, nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa vì niềm tin tưởng, cậy trông và yêu mến, thì chúng ta không còn e ngại hay do dự đến với Chúa, để học hỏi qua những giờ cầu nguyện, suy niệm hoặc nghe sự hướng dẫn của Giáo Hội - đại diện hữu hình của Chúa - để được hướng mà sống đạo cho đúng, thực thi cho rộng mở. Với một cách sống đạo thực tế trong cố gắng thể hiện lòng yêu mến Chúa và thương người, chúng ta sẽ được soi sáng để nhận biết tình yêu đó là sức mạnh của tâm hồn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu Chúa, biết thương người, để chúng con luôn biết thể hiện một cách sống động hình ảnh Chúa là tình yêu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường