Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 22: 34-40 Giáo lý căn bản: Thờ kính Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Hai điều răn cơ bản nói lên đức ái trọn hảo của Kitô giáo.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C

thứ sáu tuần xx thường niên c

“HAI
ĐIỀU RĂN CƠ BẢN

Tin Mừng Mt 22: 34-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

SUY NIỆM

Sinh hoạt tôn giáo thời Chúa Giêsu thật phức tạp, tồn tại nhiều phe nhóm nhất là, họ tạo nên thế lực thật sự trong Do thái thời Chúa Giêsu. Phe Sađốc và Pharisêu chẳng ưa gì nhau. Họ đều muốn chứng minh tư tưởng và giáo lý của mình là đúng. Vô tình, Chúa Giêsu trở thành trung gian cho sự phân sử đúng sai của hai phia này. Lúc đầu, họ đơn phương muốn lôi kéo Chúa Giêsu về phía mình, nhưng rồi cách thức này bất thành, họ phải chào thua và bỏ đi. Đến nhóm khác, họ cũng muốn chứng tỏ về lập trường của mình, nên tìm đến Chúa Giêsu để thử Người. Kết quả, họ cũng phải câm nín ra về trong sự bực nhọc.

Đây có thể là nguyên nhân? Chúa Giêsu giảng dạy thật uy quyền, thật mới mẻ giáo lý, lề luật, nhưng tất cả không đi ra ngoài những gì các bậc tiền nhân đã truyền cho dân chúng. Với khả năng giảng thuyết, cộng với sức mạnh nội tại nơi Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mang đến luồng gió mới cho những Giáo lý cũ có phần thô cứng và mầu nhiệm. Có lẽ, linh mục chúng tôi cũng cần tái khám phá điều này?

Giáo lý căn bản: Thờ kính Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Hai điều răn cơ bản nói lên đức ái trọn hảo của Kitô giáo. Hai điều này mở rộng ra nơi mọi phương diện cuộc sống đã trở nên lời mời gọi và cũng là thách đố cho mọi Kitô hữu trong hành trình nên hoàn thiện. Yêu mến Thiên Chúa thật, đồng nghĩa với anh em mình, vì ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu anh em là kẻ nói dối. Hơn nữa, theo giáo lý này, thánh Giacôbe còn xác tín: Anh em là người mà họ trông thấy còn không thể yêu thì nói gì đến yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà họ chẳng trông thấy bao giờ? Chúng ta sống đức ái ra sao?

Xin Chúa kiện toàn lòng tin và lòng mến nơi chúng ta để từng ngày, từng ngày, chúng ta được biến đổi và nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa anh em. Amen.

GKG
Đ Giáo Phận Phú Cường