Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 25: 1-13:  Các trinh nữ được vào tiệc cưới với đèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các cô trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình, để giữ đèn luôn cháy sáng cho đến khi chàng rể đến, cả khi chàng rể có đến chậm.

 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 28/08/2020
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 25: 1-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước Trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: "Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người”. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi". Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

Suy niệm

 

Tiệc cưới ngày xưa thường kéo dài nhiều ngày. Đỉnh cao của tiệc cưới là lúc chàng rể đến nhà cô dâu và được các phù dâu đón chào vui vẻ. Văn chương cổ điển nói rằng, đợi khi chàng rể chờ tới lúc nửa đêm mới đến, để làm cho các phù dâu phải cảnh giác đợi chờ.

Dụ ngôn người trinh nữ trong Tin Mừng hôm nay làm nổi bật thái độ tỉnh thức đợi chờ đầy yêu thương, hướng về Đấng sắp đến là Chúa Kitô. Ở đây, Chúa Kitô được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Kitô ngự đến trong vinh quang vào thời điểm cuối cùng của lịch sử, là điều bất ngờ không ai có thể đoán trước được.

 Các trinh nữ được vào tiệc cưới với đèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các cô trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình, để giữ đèn luôn cháy sáng cho đến khi chàng rể đến, cả khi chàng rể có đến chậm.

Dụ ngôn còn cho thấy trách nhiệm của cá nhân để giữ cho đèn đức tin luôn cháy sáng, là điều không thể thay thế, không thể vay mượn được. Mỗi người phải tích cực sống đức tin của mình. Mỗi người cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua thử thách trong cuộc đời, để luôn giữ được đèn đức tin cháy sáng, để luôn sống trong hy vọng và sống theo ánh sáng sự sống, không bị mê hoặc trước những cám dỗ của thời đại trần tục hóa và đầy tinh thần hưởng thụ.

Thánh Augustinô sau khi được Chúa soi sáng trở lại với Chúa đã luôn sống đức tin cách mạnh mẽ để danh Chúa được tỏa sáng, cho mọi người biết hy vọng và đặt tất cả cuộc sống nơi tình thương của Chúa, để trở nên giống những trinh nữ khôn ngoan luôn chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng đón chàng rể là chính Chúa đến cách bất ngờ mà vào dự tiệc cưới muôn đời.

Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con luôn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong lịch sử và xin cho chúng con sức mạnh để chu toàn trách nhiệm của mình phù hợp thánh ý Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo phận Phú Cường