Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 13-17: Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, để mở ra con đường cứu độ cho con người, hầu khơi nguồn các bí tích và sự sống vĩnh cửu. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN B
 
SUY TÔN THÁNH GIÁ - LỄ KÍNH
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3: 13-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

Suy niệm

Lễ Suy Tôn Thánh Giá hằng năm được cử hành vào ngày 14.9 mang một ý nghĩa quan trọng cho đời Kitô hữu chúng ta. Ngày lễ này thổi vào chúng ta ý thức sống tinh thần của Chúa Giêsu trong từng phút giây của cuộc sống nhân sinh. Suy tôn thánh giá không gì khác hơn là vinh danh chính tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người qua cái chết có một không hai của Chúa Con trên thập giá. Giúp Kitô hữu, mỗi khi nhìn lên thánh giá treo Đấng Cứu Độ, họ được mời gọi vác thập giá cuộc đời mình theo Người. Họ được mở mắt để nhìn thấy ý nghĩa thiên đàng mai sau qua hình ảnh Thiên Chúa giang tay trên thánh giá. Đó là của lễ hiến tế, của lễ hiến dâng đền tội xứng đáng nhất mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã thay chúng ta cử hành. 

Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sứ điệp xuyên suốt hành trình mỗi Kitô hữu. Mỗi Kitô hữu phải chết đi cho tội lỗi, cho những giới hạn của loài thụ tạo và dần tiến tới sự hoàn thiện qua việc hiến dâng chính mình trên bàn thờ thập giá, để khi bước vào huyền nhiệm của sự chết, chúng ta có cơ hội để hiện thực hoá ơn phục sinh được trao ban bởi Chúa Giêsu. 

Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, để mở ra con đường cứu độ cho con người, hầu khơi nguồn các bí tích và sự sống vĩnh cửu. Người Kitô hữu không có sự lựa chọn khác, nếu muốn hiện thực hoá chính hồng ân cứu độ Chúa hứa ban. Quả thật, như Chúa Giêsu đã nói: “không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Tình yêu mạnh hơn sự chết, khiến chúng ta dần lìa xa sự chết và tiến gần đến sự sống đích thực. 

Suy cho cùng, ý nghĩa của đời người Kitô hữu sẽ chẳng trọn vẹn nếu sau cái chết chúng ta không thể sống lại; đồng thời, nếu không có mục đích gì sau cuộc đời này thì những gì phấn đấu, những gì đạt được cũng tan thành mây khói. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường