Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 9-13: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu kêu gọi thánh Mátthêu đi theo Chúa. Đây quả là mầu nhiệm tình thương của việc được chọn gọi làm tông đồ của Chúa. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 21/09/2018

LỄ THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ - LỄ KÍNH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 9: 9-13)

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".

Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu kêu gọi thánh Mátthêu đi theo Chúa. Đây quả là mầu nhiệm tình thương của việc được chọn gọi làm tông đồ của Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương và chọn gọi bất cứ người nào Ngài muốn, bất luận người ấy là ai. Thiên Chúa cũng luôn tôn trọng quyền tự do đáp trả của con người.

Quả vậy, thánh Mátthêu bị người Do Thái xem là con người tội lỗi vì nghề nghiệp mà ông đang làm. Làm nghề thu thuế, ông không chỉ tiếp tay cho đế quốc Rôma bóc lột dân chúng, nhưng nhiều khi còn gian lận để hưởng lợi bất chính những đồng tiền sương máu của dân. Biết rõ con người tội lỗi ấy, nhưng tại sao Chúa Giêsu vẫn chọn ông làm tông đồ? Đây không chỉ là do mầu nhiệm tình của Chúa, nhưng trên hết vẫn là việc Chúa yêu quý phẩm giá của con người. Tất cả con người đều được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là một phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Chính vì phẩm giá này mà chúng ta được Thiên Chúa yêu thương nhận làm nghĩa tử để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Còn tội lỗi, đó là hành vi xấu đáng lên án, nhưng những hành vì ấy có thể được sửa đổi nếu chúng ta thành tâm nhìn nhận sự sai trái và quyết tâm hoán cải. Đó chính là mục đích tối hậu của Chúa Giêsu đến trần gian này "Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Do vậy, con người chúng ta dù bất toàn, dù tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vân trân quý và yêu thương tìm kiếm và kêu gọi. Hãy noi gương bắt trước thánh Mátthêu hôm nay, dứt khoát thay đổi cuộc sống và mau mắn đáp lời Chúa gọi mời. Hãy trở về với Chúa. Hãy thay đổi lối sống. Hãy từ bỏ quá khứ và mọi hành vi bất chính. Chúa sẽ biến đổi chúng ta nên con người hữu ích cho chính chúng ta và cho mọi người.

 Lạy thánh Mátthêu, ngài đã trải nghiệm được thế nào là khó khăn khi bước con đường của sự hoán cải trở về với cuộc sống lương thiên theo thánh ý Chúa. Xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa để chúng con biết noi gương ngài sống từ bỏ mọi đam mê thế trần và tội lỗi để sống theo lời Chúa dạy. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường