Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 54-59: “Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này sao các ngươi không tìm hiểu”. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 26/10/2018
 
 
 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 54-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía Tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió Nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa và quan tòa trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng".

Suy niệm


“Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này sao các ngươi không tìm hiểu”. 

Đức Giêsu là dấu chỉ cho mọi thời đại. Sự hiện diện của Chúa trong trần gian là dấu chỉ cho mọi người khám phá để dẫn đến đức tin vào Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian. 

Sự hiện diện của Chúa trong trần gian sẽ khơi nguồn cho một Tin Mừng yêu thương, qua đó nhiều người sẽ được tận hưởng một cuộc sống được cảm thông, được nâng đỡ, được phục vụ, được trao ban bằng đôi tay yêu thương của Chúa. 

Phải nói rằng Đức Giêsu là hiện tượng của nhân loại: nhân loại hôm qua, hôm nay và mãi mãi. 

Làm thế nào để hiện tượng Giêsu tiếp tục bừng cháy trong gia đình chúng ta? Lời của thánh Phanxicô sẽ là câu trả lời cho chúng ta, nhưng đó là lời mời gọi chúng ta hãy trở về sống với nguồn Tin Mừng yêu thương của Chúa Giêsu: 

“Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dụng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nới lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình”. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường