Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 18-22: Sống trong môi trường nào, chúng ta dễ bị ảnh hưởng của môi trường đó. Chính vì thế, hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ môi trường chung quanh cho Người là ai, còn “anh em bảo Thầy là ai?”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

 
NGÀY 28-09-2018


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 18-22)

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại."20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

SUY NIỆM

Sống trong môi trường nào, chúng ta dễ bị ảnh hưởng của môi trường đó. Chính vì thế, hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ môi trường chung quanh cho Người là ai, còn “anh em bảo Thầy là ai?”.

Một người vừa rước lễ xong, ra khỏi nhà thờ, chỉ một trái ý, một va chạm với người để xe bên cạnh, đã nổi nóng cãi vả, xô xát. Chúng ta có thể tin rằng “Đấng Kitô của Thiên Chúa” đang ở trong chúng ta không? Nghĩa là trong môi trường nhà thờ, chúng ta tuyên xưng Chúa, ra ngoài đã từ bỏ Người để chạy theo “môi trường vô thần”. Chúng ta hãy để Chúa hỏi chúng ta mọi lúc, mọi nơi: “Lúc này, trong biến cố, trong câu chuyện này, Thầy là ai với con”.

Một bản báo cáo của một cơ quan tòa án cho biết, tỉ lệ phạm pháp, kiện tụng dân sự giữa những người có đạo và người lương ngang nhau. Xã hội loại trừ Chúa, họ ly thân, ly dị. Còn người Công giáo cũng kéo nhau ra tòa xin ly hôn! Người ngoại kiện tụng nhau vì tranh dành đất đai, của cải. Người Công giáo cũng thưa kiện nhau vì của cải, đất đai! Công an bắt một đám thanh niên nhiễm tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự, người Công giáo cũng hiện diện trong nhóm bị bắt!

Như vậy, chúng ta cần phải tự đáy lòng mình mà thưa với Chúa, "Ngài là ai trong con?". Trong từng chuyện buồn vui cuộc đời. Không thể có một câu trả lời êm ả trong nhà thờ, rồi ra ngoài cuộc sống cũng được như thế. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”, nhưng “Đấng Kitô phải chịu đau khổ nhiều, bi loại bỏ, bị giết chết”. Tuyên xưng Chúa trong lời kinh, nhưng còn phải tuyên xưng Chúa trong đau khổ, trong nước mắt. Tuyên xưng bằng cuộc sống chịu đau khổ vì danh Ngài nữa.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ tuyên xưng Chúa bằng kiến thức giáo lý, nhưng biết tuyên xưng Chúa trong cả những tình huống bị xúc phạm thiệt thòi. Tuyên xưng Chúa bằng cuộc sống thực hành yêu thương và phục vụ anh chị em. Amen.
 

GKGĐ Giáo phận Phú Cường