Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên C - Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?

Tin Mừng Lc 9: 18-22 Sau khi Chúa Giêsu giảng dạy, chữa lành bệnh tật cho nhiều người và làm phép lạ hóa bánh nuôi đám đông ăn no nê
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C

 
NGÀY 23-09-2016

đức kitô là ai


Tin mừng Lc 9: 18 - 22
 
Sau khi Chúa Giêsu giảng dạy, chữa lành bệnh tật cho nhiều người và làm phép lạ hóa bánh nuôi đám đông ăn no nê, trong dân chúng đã có những lời đồn đoán về “con người đặc biệt” này. Đoạn Tin Mừng Lc 9:18-22 cho ta biết rằng có người cho đây chính là Gioan Tẩy Giả; người khác lại bảo là Êlia, và không thiếu người thần tượng Chúa Giêsu chính là một vị tiên tri thời xưa sống lại. Những lời này đúng nhưng chưa đủ! Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi “Anh em bảo Thầy là ai?” cho các môn đệ, là những người thân cận đã có thời gian theo Thầy trên hành trình rao giảng. Kinh nghiệm của họ có về Thầy mình sẽ giúp họ trả lời cách xác tín. Đây cũng là giây phút quyết định để Người có thể mạc khải cho các môn đệ biết về sứ vụ của mình.

Phêrô đại diện cho nhóm môn đệ trả lời: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa", nghĩa là Đấng được xức dầu, được sai đi thực hiện sứ mạng cứu độ. Tuy nhiên, câu trả lời này chưa đến giờ đến lúc để các môn đệ công bố vì điều này có thể gây hiểu lầm cho chính các ông cũng như cho dân chúng. Ở đây chắc chắn Phêrô diễn tả lòng tin của mình vào Thầy Giêsu, nhưng còn bất toàn, phiếm diện, ông và các bạn ông chưa nắm được toàn diện các mầu nhiệm của Người (x. 18:34; 22:37-38; 24:5-7…). Thêm vào đó, đương khi chịu ách thống trị của La-mã, người Do Thái mong đợi một người giải phóng cho Israel, nên hình tượng về Đấng Messia trong lòng dân chúng mang nặng màu sắc chính trị. Còn Chúa Giêsu không muốn đóng vai trò một Đấng Messia chiến thắng theo kiểu chính trị như vậy! Chúa Giêsu chấp nhận lời tuyên xưng này, nhưng Người sửa sai và bổ túc bằng lời tiên báo về khổ nạn, chịu chết và Phục sinh của Người. (c. 22)

Ngày nay cũng có nhiều người xem Chúa Giêsu như là một vị ngôn sứ ngang như các vị lãnh tụ của các tôn giáo khác. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà chúng ta cần xác tín với nhau rằng Chúa Giêsu còn là Chúa, Người là Ngôi Hai, Con Một của Thiên Chúa Cha được sai đến trần gian để tỏ bày cho con người lòng từ ái của Thiên Chúa Cha. Người là Đấng Cứu Độ duy nhất vì Người đã chịu khổ nạn, chịu chết và là Đấng từ cõi chết sống lại để dẫn đưa mọi người vào trong vinh quang.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi đặt mình trước mặt Chúa và tự mình trả lời cho câu hỏi: “Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?” Câu trả lời không chỉ đến từ những kiến thức chúng ta lãnh hội được trong sách vở hay qua việc học hỏi, mà còn phải đến từ chính kinh nghiệm đức tin cá nhân của mỗi người với Thiên Chúa nhất là khi đối diện với vui, buồn, chán nản, gặp khó khăn, thử thách, thất vọng… trong cuộc sống.

Chính điều chúng ta sống sẽ là câu trả lời cho câu hỏi trên. Nếu tôi nhận Người là Thầy, tôi cần để Thầy sửa dạy; nếu tôi xem Người như Bạn, tôi cần dành giờ tâm sự với Người; nếu tôi tin Người là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, tôi cúi đầu thờ lạy trước tình yêu khiêm hạ của Đấng chịu đóng đinh; nếu tôi gọi Người là Chúa, tôi trở nên cánh tay nối dài để tình thương của Người đến với anh chị em. Nếu tôi biết Chúa yêu tôi cách độc nhất, tôi sẽ dám sống đáp lại tình yêu ấy bằng cả cuộc đời mình.

Lạy Chúa, thời gian trong ngày sống của con, cùng mọi việc con làm đều cần nhờ ơn Chúa. Xin Chúa giúp con có được giây phút gặp gỡ và cầu nguyện với Chúa qua việc đọc Lời Chúa, trong lúc cầu nguyện, qua việc rước Thánh Thể Chúa, qua Bí tích Hòa giải, và qua việc phục vụ anh chị em cách vui tươi vì tin rằng Chúa đang xem thấy con. Amen.

 
Thầy Anphongso Quang Hiển