Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 06/07/2017
 
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 13-16)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozai, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy".

Suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”.

Sở dĩ Chúa có những lời lẽ nặng nề như vậy do bởi họ không sám hối khi chứng kiến các dấu lạ Người thực hiện giữa họ.

Chúa còn nhấn mạnh đến việc cả một tập thể: Khoradin, Bếtsaida, Capharnaum từ chối những huấn lệnh, những lẽ sống mà Chúa trao cho.

Họ bịt tai, bịt mắt, không thèm nhận ra các dấu chỉ của nước Trời, của tình yêu cứu độ mà chính Chúa thực hiện ở giữa họ.

Họ cứng đầu không hoán cải, không thay đổi lối sống, không trở nên người đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Nguy cơ mất linh hồn, xa cách sự sống đời đời là vô cùng lớn.

Chính vì ngăn cản họ lao xuống dốc trên con đường sống ơn thánh mà Chúa phải thổn thức, phải lên tiếng phản đối, phải quở trách nặng lời.

Ước gì sau khi nghe những lời quở trách này, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến ơn gọi và đời sống đức tin của mình mà nỗ lực cộng tác với ơn thánh Chúa, sống Lời Chúa dạy, nghiêm túc tuân thủ luật Chúa, luật Hội Thánh, nâng cao tinh thần đạo đức, nâng cao các việc làm bác ái, đào tạo lương tâm mình thành chính tâm và luôn biết sợ tội lỗi, biết tránh xa những cám dỗ phạm tội, v.v.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm đến đời sống phù hợp với ơn Chúa ngày một hơn, để chúng con chỉ sống theo đường lối của Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, để chúng con không mất sự sống đời đời. Từ nay, xin Chúa giúp chúng con mạnh mẽ thắng cám dỗ, thắng tội lỗi, để chúng con luôn thuộc về Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường