Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 13-16: Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 05/07/2018
 
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 13-16)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozai, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy".

Suy niệm


Chúa Giêsu ví Nước Trời như hạt giống tốt gieo vào thửa đất tốt và sinh nhiều bông hạt. Thế nhưng nếu gieo vào thửa đất xấu thì sao? 

Với đoạn Tin Mừng của thánh lễ ngày hôm qua, chúng ta đã nghe việc Chúa sai các môn đệ ra đi từng hai người một cho việc loan báo Tin Mừng. Nội dung Tin Mừng bình an và đời sống dấn thân của các môn đệ là tiêu chí căn bản cho việc rao giảng ấy. Chúa có nói tới khó khăn, vì Người sai các ông đi như chiên con đi giữa sói rừng. Tuyệt nhiên, Chúa Giêsu chưa nói tới những khó khăn của môi trường. Như hạt giống gieo vào bụi gai, cỏ lùng hay đất xấu, hạt giống sẽ bị chết đi theo thời gian. Thì trong một môi trường mà lòng con người trở nên cứng cỏi thì sao? 

Ta hãy nghe Chúa Giêsu quở trách Khorazin và Betsaida. Chúa so sánh hai thành này với hai thành của người ngoại là Tyrô và Sidon. Khorazin và Betsaida đã chứng kiến những phép lạ của Chúa, thế mà họ vẫn cứ cứng lòng không tin Chúa. Cả Caphacnaum, cũng chứng kiến những phép lạ của Người, nghe thấy những lời Người rao giảng, thế mà họ vẫn cứ kiêu căng và tự phụ, cho rằng mình đã thuộc về Chúa và chẳng cần gì đến ơn hoán cải. 

Những lời quở trách của Chúa có làm ta suy nghĩ gì không? Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần kêu gọi Hội Thánh của Chúa phải biết nhìn lại mình và xin ơn hoán cải. Cả đến việc tái truyền giảng Tin Mừng lại cho mình và tự mình khiêm tốn nhận ra những lỗi lầm và khiếm khuyết mới mong nói về Tin Mừng của Chúa cho người khác. Hãy dẹp bỏ sự kiêu căng và tự phụ ấy ra khỏi chúng ta. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã sở hữu Chúa và độc quyền Chúa cho chính mình. Khi lòng trí chúng ta không hoán cải, khi tâm trí chúng ta không đủ khiêm nhường để nhận lãnh ơn của Chúa, chúng ta tuyệt nhiên không thể làm gì cho Chúa và anh chị em mình. Chúa quở trách những người Do Thái, cũng như Người cảnh báo với mỗi chúng ta. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lại mình, biết khiêm nhường và xin ơn sám hối mỗi ngày. Amen.  

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường