Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 15-26: Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ sống đạo của mình: là con cái của Chúa, mỗi người thật sự có được những tâm tình sống, có được những lời nói, những hành động như là con cái của Chúa chưa? Thật khó tránh khỏi cũng có những lúc cách nào đó chúng ta sống theo kiểu “rất thế gian”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 13/10/2017

 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 15-26)

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu trừ quỷ, thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước đó làm sao đứng vững được. Bởi các người bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn, nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán. Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: "Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi". Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".

Suy niệm

Trong cuộc sống người ta thường phải chọn lựa: lấy cái này mà phải bỏ cái kia hay theo người này mà phải từ chối kẻ khác. Và Thiên Chúa cũng đòi hỏi con người chọn lựa giữa Chúa với Bêengiêbun, nghĩa là thế lục của sự dữ, hay thế lực của tội lỗi. Ở đây không thể có chuyện “bắt cá hai tay”, bởi vì không thể có sự thỏa thuận giữa Thiên Chúa và ma quỉ được. Thế nhưng có người cho rằng Chúa Giêsu đến nhờ quyền năng của quỉ vương mà trừ quỉ câm.

Khi nói Chúa Giêsu đã dùng tướng quỷ mà trừ quỷ, thì lời nói đó đã xúc phạm đến Thiên Chúa vì không tin vào quyền năng và sức mạnh của Chúa Giêsu. Hơn nữa còn liệt Chúa Giêsu vào nhóm ma quỉ. Quả thật, với tấm lòng thương người, Chúa Giêsu đã làm ơn cho người khác nhưng lại rước lấy hiểu lầm và bị đánh giá sai.

Kinh nghiệm cuộc sống có thể cho thấy đoàn kết tạo nên sức mạnh và chia rẽ dẫn đến sụp đổ. Cho nên, Chúa đã mời gọi mọi người phải kết hợp với Chúa. Chúng ta không thể nào vừa theo Chúa mà lại làm theo lời xúi giục của thế lực xấu.

Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ sống đạo của mình: là con cái của Chúa, mỗi người thật sự có được những tâm tình sống, có được những lời nói, những hành động như là con cái của Chúa chưa? Thật khó tránh khỏi cũng có những lúc cách nào đó chúng ta sống theo kiểu “rất thế gian”.

Trước những quyến rũ của ma quỉ, chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng từ bỏ. Bởi vì, Thiên Chúa sẽ phán xử nghiêm khắc với những ai cố tình sống trong tội lỗi, không dám dứt khoát với ma quỉ.

Nếu như khởi đầu Thánh lễ chúng ta cùng nhau nói lên tâm tình ăn năn bằng nghi thức thống hối, thì cả đời sống của mình cũng phải là cuộc trở về với Chúa một cách dứt khoát. Chúng ta hãy để Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa thật sự là nguồn lực giúp cho bản thân có được điều đó. Bởi vì, Lời Chúa soi sáng cuộc đời chúng ta, Mình Máu Chúa Giêsu là lương thực nuôi dưỡng linh hồn để chúng ta đủ sức theo Chúa đến cùng.

Xin Chúa thương ban phúc lành cho từng cố gắng sống nên thánh của chúng ta. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường