Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Mân côi, nhắc nhớ chúng ta về một sự kiện lịch sử không thể quên, đó là trận chiến ở vịnh Lépante vào năm 1571...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

 
ĐỨC MẸ MÂN CÔI
 

người samaria nhân hậu


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Mân côi, nhắc nhớ chúng ta về một sự kiện lịch sử không thể quên, đó là trận chiến ở vịnh Lépante vào năm 1571. Thật vậy, trước sức mạnh đe dọa của quân Hồi Giáo trên phần đất nước Ý, Đức Giáo Hoàng Piô V đã kêu gọi con cái trong toàn thể Giáo Hội chung sức bảo vệ. Một Đạo quân Thánh Giá lên đường ra nghênh chiến với quân Hồi Giáo, trong khi đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi các kitô hữu cầu nguyện để yểm trợ bằng Kinh Mân Côi. Điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là ngày 7 tháng 10, quân Hồi Giáo đã bị đẩy lùi khỏi vịnh Lépante, với phần thắng nghiêng về phía Công Giáo, và Người ta mở lễ ăn mừng. Mẹ Mân Côi từ đó có thêm danh hiệu là Mẹ Chiến Thắng. Như thế, Đức Mẹ Chiến Thắng được đánh dấu rõ ràng qua kinh Mân Côi.

Tại Fatima, khi hiện ra với ba trẻ vào ngày 13/10/1917, Đức Mẹ đã cho ba trẻ biết Mẹ là Mẹ Mân Côi, và mời gọi siêng năng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cho những người tội lỗi. Không chỉ ở Fatima, mà bất cứ ở đâu Mẹ hiện ra cũng điều kêu gọi con cái Mẹ cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Vì thế chúng ta nhận ra kinh Mân Côi quan trọng như thế nào đối với đời sống của người kitô hữu. Việc cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi giúp chúng ta suy gẫm 20 mầu nhiệm Tin Mừng gắn liền với công trình nhập thể cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô, trong đó Mẹ Maria luôn góp phần cách trực tiếp.

Khi chúng ta đọc “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”, chúng ta vừa cà tụng Mẹ Maria, vừa được tham dự vào niềm vui và ân phúc của Mẹ. Qua đó chúng ta được mời gọi nhìn vào hành trình đức tin của Mẹ Maria, để luôn sống đức tin như Mẹ, tin Chúa và phó thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để được chung hưởng hạnh phúc bất diệt với Mẹ trên Trời.

Khi chúng ta đọc “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời”, chúng ta được liên kết với toàn thể Giáo Hội tung hô Mẹ khi tuyên xưng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Mẹ, và qua đó chúng ta xác nhận Mẹ là Mẹ của chúng ta, một người Mẹ luôn yêu thương con cái của mình đang còn sống ở trần gian, một người Mẹ luôn ở bên cạnh Chúa Giêsu để cầu bầu cho chúng ta, để rồi cuối cùng tất cả chúng ta tin tưởng và tha thiết thưa lên cùng Mẹ “xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử”. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường