Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 1-7: “Không có gì che dấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”. Mọi sự sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng, nghĩa là tính bưng bít, dối trá, giả hình sẽ có ngày lộ ra...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 20/10/2017
 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 1-7)

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: "Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con: Hãy sợ Đấng ấy. Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ".

Suy niệm

“Không có gì che dấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”.

Sau bao nhiêu phép lạ đi kèm với bài giảng, uy tín của Đức Giêsu càng gia tăng và lan rộng, vì thế, dân chúng tụ họp quanh Người rất đông. Và đây là cơ hội Người tiếp tụ giảng dạy các môn đệ và dân chúng. Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ phải can đảm và công khai làm chứng về Chúa.

“Không có gì che dấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”. Mọi sự sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng, nghĩa là tính bưng bít, dối trá, giả hình sẽ có ngày lộ ra. Như thế Chúa dạy rằng: phải tránh những gương xấu về tội giả hình của người Pharisêu; phải can đảm tuyên xưng danh Chúa; và phải tránh tái độ xấu giả hình để sống ngay thật với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng ta kính sợ Thiên Chúa, vì Ngài là vị Chúa tể quyền năng: nhìn thấu suốt mọi sự, kể cả những kín ẩn nhất trong tâm tư, Ngài xét xử công minh, Ngài có thể giết chết thân xác ta và còn ném cả con người ta xuống hỏa ngục.

Nhưng Thiên Chúa cũng đầy yêu thương: Ngài là Cha chúng ta, Ngài ân cần săn sóc ta như mẹ hiền săn sóc con mình. Ngài quý chuộng chúng ta hơn mọi loài thụ tạo, vì với chim sẻ Ngài còn quan tâm, với sợi tóc nhỏ mọn mà Ngài còn để ý, và chúng ta còn quy giá hơn những thụ tạo ấy. Qua những lời dặn dò của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, Người vừa cảnh giác vừa khích lệ chúng ta, qua đó chúng ta thấy Chúa Giêsu quả là một “ông thầy” sành tâm lý, một người cha đầy tình thương và là một Thiên Chúa đầy quyền năng và nhân hậu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống ngay thật trong mọi hành vi, và xin cho sự thật của Chúa thánh hóa chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường