Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Đừng vì cái mác đạo đức bên ngoài mà bất nhân đến độ loại bỏ tiếng lương tâm để đi đến hành vi vu oan cho người khác, chỉ vì người ta dám nói lên sự thật, hay vì người ta dễ thương khi sống cốt lõi của Tin Mừng là tình thương
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 30/10/2020


 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 1 - 6)

Khi ấy, vào một ngày Sa-bat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh Biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và Biệt phái rằng: "Trong ngày Sa-bat, có được phép chữa lành bệnh không?". Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sa-bat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.

Suy niệm


Khởi đi từ câu hỏi: “Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?”, tiếp theo sau đó, Chúa Giêsu lại đặt ra một tình huống và yêu cầu họ trả lời: “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?”. Tuy nhiên, họ đã cứng họng và không thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào của Đức Giêsu. Lý do những Pharisêu không thể trả lời được các câu hỏi của Đức Giêsu chỉ vì họ sống vụ luật, hình thức, giả tạo. Nên gặp phải Đấng là nguồn gốc của chân lý, tình thương thì đương nhiên họ phải câm miệng, bởi vì họ thuộc hạng người: luôn chất những gánh nặng không thể vác nổi lên vai người ta, còn họ, không đụng một ngón tay mà lay thử.

Do đó, chỉ vì nhân danh lề luật, những người Biệt phái thời Chúa Giêsu không ngừng dòm ngó rình mò để bắt bẻ Người, nhất là những gì có liên quan đến việc tuân giữ ngày Sabbat như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Nhưng đối với Chúa Giêsu, linh hồn của lề luật chính là tình yêu thương - Một trái tim để biết yêu thương, để biết rung động trước khổ đau của người khác. Khi chúng ta không có một trái tim yêu thương, thì sẽ mù quán vì không những không còn nhạy cảm trước nỗi khổ đau của người khác, mà nhất là không còn biết hối hận vì đã xúc phạm đến người khác.

Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta hãy tránh xa thói chuyên nghề bịt bợm, lưu manh nhân danh đạo đức, nhân danh công lý, v.v. như những người Pharisêu khi xưa. Đừng vì cái mác đạo đức bên ngoài mà bất nhân đến độ loại bỏ tiếng lương tâm để đi đến hành vi vu oan cho người khác, chỉ vì người ta dám nói lên sự thật, hay vì người ta dễ thương khi sống cốt lõi của Tin Mừng là tình thương, v.v. Hơn nữa, Chúa còn cho thấy con người là ưu tiên tối thượng của lề luật. Luật lệ, ngay cả luật ngày Sabbat, cũng sẽ thành vô nghĩa nếu không vì lợi ích của con người. Đối với Chúa Giêsu, chỉ có một luật lệ gồm tóm và là nền tảng của mọi luật lệ, đó là yêu thương. Nhưng để có yêu thương, trước tiên phải có sự nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu, luật của Chúa là luật tình thương, luật vì con người. Xin cho mỗi chúng con biết yêu mến luật Chúa, và khi thi hành, xin cho chúng con biết đem tình yêu lồng vào trong luật đó. Có thế, luật của Chúa mới giải thoát chúng con mà thôi. Amen.

 

GKGĐ Giáo phận Phú Cường