Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Chúng ta đọc thấy cụm từ quen thuộc này trong Thánh Kinh mỗi khi Chúa Giêsu làm phép lạ trong ngày sa-bát. Khi đã dò xét, khi đã tìm cách bắt bẻ nhau, thì chuyện gì cũng là nguyên cớ để tìm cách mà hạ bệ nhau...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 03/11/2017


 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 1 - 6)

Khi ấy, vào một ngày Sa-bat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh Biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và Biệt phái rằng: "Trong ngày Sa-bat, có được phép chữa lành bệnh không?". Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sa-bat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.

Suy niệm

Những người biệt phái đã tìm cách dò xét Chúa, thì có cái gì mà họ không tìm cách bắt bẻ Người.

Chúng ta đọc thấy cụm từ quen thuộc này trong Thánh Kinh mỗi khi Chúa Giêsu làm phép lạ trong ngày sa-bát. Khi đã dò xét, khi đã tìm cách bắt bẻ nhau, thì chuyện gì cũng là nguyên cớ để tìm cách mà hạ bệ nhau.

Ông bà mình dạy: khi thương quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Ngày hôm nay trong đời sống đạo, chúng ta cũng dễ xét đoán và tìm cách dò xét tận răng người khác theo luật lệ nào đó của chúng ta.

Người sống cởi mở hiền hoà, thì nhìn đến hiệu quả của công việc, người nhỏ nhen đố kỵ, thì hay xét đoán kiểu “quả cau chẻ làm tư”, chỉ nhìn thấy khía cạnh bên ngoài.

Chúng ta không cần tìm những biệt phái trong thời Chúa Giêsu, mà ngày hôm nay chúng ta có thể nhận diện những biệt phái ấy trong thời đại mình. Họ khắt khe, xét đoán, khó khăn với người khác nhưng họ lại dễ dãi và tầm thường với chính mình. Nhìn người khác thì soi mói, xét đoán, tìm cho ra lỗi để biêu riếu, để hạ nhục họ, vu khống đủ điều cho hả lòng dạ họ, nhưng họ không bao giờ soi xét bản thân của chính họ.

Chúa Giêsu làm trước nói sau. Người làm phép lạ chữa lành người bệnh. Người nói để đả thông cho những người có đầu óc hẹp hòi, ích kỷ và hay xét đoán ấy. Hành động và lời nói đi kèm của Chúa làm cho những người chuyên lý sự ấy phải câm miệng và hổ thẹn.

Lạy Chúa Giêsu, khi đối diện với tình cảnh của Chúa hôm nay, hằng ngày, xin cho con cũng bình tình như Chúa, làm việc thiện và nói lời thông thái. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường