Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C - Tin Mừng Lc 6:12-19

Tin Mừng Lc 6:12-19 Trước khi tuyển chọn mười hai người làm nòng cốt, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

thiên chúa chọn và gọi


Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)

Tin Mừng Lc 6:12-19


12Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: 14Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, 15Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, 16Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Suy Niệm

Mỗi người chúng ta rất cần đến sự cộng tác của nhau để giúp công việc được hiệu quả hơn, nhất là những việc quan trọng. Đối với việc chuẩn bị thiết lập Giáo hội, và để cho Tin Mừng được mang đến khắp cùng bờ cõi trái đất, Chúa Giêsu cũng tuyển chọn mười hai người làm Tông đồ. Tông đồ là người cần hội đủ hai điều kiện: thứ nhất là người sống với Chúa Giêsu và chứng kiến việc Người chết và sống lại; thứ hai là người được “sai đi” để loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Vì thế, trước khi tuyển chọn mười hai người làm nòng cốt, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha. Điều này cho thấy việc tuyển chọn Nhóm Mười Hai là việc rất quan trọng đối với sứ vụ của Ngài và cũng như đối với toàn thể lịch sử cứu rỗi.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy thánh sử Luca ghi rõ tên của từng người một. Simon thì được gọi kèm với từ Zealot, còn Giuđa được thánh sử Matthêu và Marcô gọi là Tađêô. Phái Zealot còn được gọi là Nhiệt Thành, đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Do Thái. Ðối với họ, lời hứa trong Cựu ước về Đấng Thiên sai sẽ mang đến tự do và độc lập cho quốc gia khỏi sự thống trị của La Mã, nên việc nộp thuế cho người La Mã đang đô hộ được coi là xúc phạm đến Thiên Chúa. Do vậy, khó mà tưởng tượng được người thuộc nhóm Zealot lại có thể là đồng môn với Matthêu, một nhân viên thu thuế cho người La Mã. Vâng, chỉ có ơn gọi trở nên môn đệ Chúa Giêsu Kitô mới khiến họ dám bỏ lại sau lưng tất cả vì lý tưởng lớn hơn.

Tên của hai vị Giuđa con ông Giacôbê và Simon người Cana chỉ được liệt kê một lần duy nhất trong việc tuyển chọn Nhóm Mười Hai. Dẫu vậy, tên gọi của một người không đơn giản chỉ là dấu hiệu hay mã số để phân biệt người này với người kia. Ngài Khổng Tử có câu: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận”. Vì thế, mỗi cái tên đều gửi gắm một niềm hy vọng. Bên cạnh tên gọi, nhiều người trong chúng ta còn được đặt cho biệt danh, và biệt danh phần nào phát hoạ lên tính cách, phong thái của con người đó, cũng như người khác có ấn tượng về họ hơn. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính hai vị thánh Tông đồ được gọi là “nhiệt thành”. Điều này cũng đủ cho chúng ta thấy Chúa không dựa trên những tiêu chuẩn của người đời để chọn gọi như địa vị xã hội, thế giá, sự giàu có, trình độ xuất chúng, trải nghiệm cuộc sống... Hai thánh nhân là những con người bình thường với thân phận yếu đuối bất toàn như bao người. Thế nhưng, Chúa đã khám phá nơi họ những phẩm chất cần cho một người được trao sứ vụ. Là một nhà giáo dục đại tài, Chúa Giêsu đã chọn những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và nhiệt thành. Và cũng chính khởi đi từ lòng nhiệt thành, các ngài được huấn luyện để yêu mến Chúa và các linh hồn. Nhờ đó, các ngài cộng tác không mệt mỏi cho việc loan báo Tin Mừng.

Truyền thống các Tông đồ cho biết thánh Simon giảng đạo tại Ai Cập, còn thánh Giuđa tại Mésopotamia. Sau khi đã thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp, hai ngài như được ơn Chúa thôi thúc để cùng nhau sang Ba Tư. Chính tại nơi đây, các ngài trở nên chứng nhân cách hung hồn bằng chính mạng sống mình như các vị tông đồ còn lại để rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô phục sinh.

Học nơi mẫu gương nhiệt thành của hai vị thánh Tông đồ được mừng kính hôm nay, chúng ta tin tưởng rằng để theo Chúa, trước tiên, cần có lòng nhiệt thành, còn mọi sự khác, Chúa sẽ ban thêm cho. Xin Chúa hãy gia tăng trên mỗi chúng ta sự nhiệt huyết dấn thân để mỗi ngày, chúng ta biết sống mến Chúa yêu người. Chính những việc cụ thể ấy cũng là cách đem Chúa đến với anh chị em chưa nhận biết Ngài trong khả năng và môi trường sống hiện tại của mỗi chúng ta. Amen.


Thầy Anphongso Quang Hiển