Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 1-8: Người quản lý bất lương trong Tin Mừng hôm nay như một hình ảnh tượng trưng giúp mỗi chúng ta xét mình. Hình ảnh của anh ta nhắc chúng ta về cách sử dụng kho tàng Chúa trao cho mỗi người. Anh ta dùng nó không đúng cách, thiếu sự lương thiện...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN A

LỄ NHỚ THÁNH LÊÔ CẢ – GIÁO HOÀNG


 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16: 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý: và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ". Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau và viết lại: năm mươi". Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?". Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi". Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

Suy niệm

Người quản lý bất lương trong Tin Mừng hôm nay như một hình ảnh tượng trưng giúp mỗi chúng ta xét mình. Hình ảnh của anh ta nhắc chúng ta về cách sử dụng kho tàng Chúa trao cho mỗi người. Anh ta dùng nó không đúng cách, thiếu sự lương thiện... còn Thiên Chúa lại muốn chúng ta dùng kho tàng này để làm điều thiện. Anh ta khôn khéo trong việc mua lấy bạn hữu bằng đồng tiền bất chính, để tìm nơi nương tựa những khi sa cơ thất thế… Cách làm của anh ta được người chủ khen ngợi là khôn khéo… Con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Nhưng chúng ta là con cái thế gian hay con cái sự sáng?

Người Kitô hữu không nên áp dụng lối sống này cho chính mình, vì nó khiến luật tự nhiên lương tâm mất bình an và niềm vui nội tâm. Người Kitô hữu cần học cách sử dụng khối thời gian, khả năng trong con người của mình, để khám phá chân lý Chúa Giêsu mời gọi hơn là bám víu vào những cái mau qua của trần gian. Học cách sắp xếp lại bậc thang giá trị của cuộc đời mình; luôn soi chiếu lịch sử cuộc đời mình với cuộc đời Chúa Kitô để luôn kịp thời điều chỉnh những lệch lạc trong đời sống đức tin. Có như thế, mỗi Kitô hữu mới đáp ứng tinh thần của Chúa Kitô về hoàn thiện.

Xin Chúa ban ơn giúp chúng con can đảm sống thánh thiện, nói không với sự dối trá và luôn kiên trì làm việc thiện, để mỗi ngày chúng con xứng đáng hơn với ơn cứu độ Chúa ban. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường