Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 23-26: Trong Tin Mừng hôm nay thuật lại những lời tiên báo về cuộc bách hại các môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu nói: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN A


LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – LỄ TRỌNG

Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam


 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 23-26)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

Suy niệm

Lịch sử Giáo Hội ghi nhận, Tin Mừng được bắt đầu loan báo tại quê hương Việt Nam vào thế kỷ 16. Từ khi đạo Công giáo xuất hiện tại Việt Nam và suốt thời gian 300 năm sau, thì đó cũng là giai đoạn người Kitô giáo chịu bắt đạo bởi các triều vua khác nhau. Lịch sử Hội thánh cho biết hơn 3 thế kỷ Giáo Hội bị bắt đạo, có khoảng 130.000 Kitô hữu bị bắt đạo. Trong số các vị chịu tử đạo có 117 vị được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988: gồm có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân. Đến ngày 03 tháng 5 năm 2000, cũng chính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho thầy Anrê Phú Yên, là vị tử đạo tiên khởi tại Việt Nam.

Trong Tin Mừng hôm nay thuật lại những lời tiên báo về cuộc bách hại các môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu nói: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”.

Lời Chúa Giêsu trên đang và đã ứng nghiệm trong lòng Hội thánh của Chúa, bằng chứng lịch sử ghi nhận qua các thời kỳ và mãi đến ngày hôm nay, rất nhiều Kitô hữu đã và đang bị bách hại vì Chúa Kitô, đến nỗi Đức Thánh Cha Phanxicô phải thốt lên: ngày hôm nay Giáo Hội có rất nhiều người chịu tử đạo. Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, cũng là ngày bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam, chúng ta khẩn cầu các thánh tử đạo và các Kitô hữu chịu tử đạo, cầu bàu cùng Chúa cho Giáo Hội của Chúa ngày càng phát triển về đức tin, lòng trông cậy vững bền, tình mến Chúa tha thiết. Chúng ta cũng khẩn cầu các ngài cầu xin Chúa cho tất cả mọi tín hữu, trong đó có gia đình chúng ta biết noi gương các ngài luôn can đảm trung thành với Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường