Clock-Time

Thứ sáu,Tuần III Mùa Phục Sinh Ga 6,53-60

Tin Mừng Ga 6,53-60: Mình Máu Chúa Giêsu nuôi sống chúng ta là phương thế tuyệt vời Thiên Chúa dùng để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, cho chúng ta được hiệp thông nên một với Chúa


Tổ tông loài người sa ngã phạm tội, ông bà Nguyên tổ và con cháu cắt đứt mọi tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, phải xa lìa Thiên Chúa vĩnh viễn, phải chìm ngập trong đau khổ, và trầm luân đời đời trong cõi chết.

Thiên Chúa cứu vớt loài người ra khỏi đau khổ và sự chết do tội lỗi gây ra, để họ được sống hạnh phúc với Người luôn mãi. Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người sống giữa chúng ta. Ngài trở nên Hy tế đền tội thay cho chúng ta. Ngài trở nên của ăn nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta qua từng ngày. Ngài ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết, dự tiệc Nước trời, sự sống đời đời. Lời Chúa phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6,56)

Những người Do thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?" (Ga 6, 53). Còn đó nhiều người đang sống trong thời đại chúng ta đặt ra câu hỏi tương tự những người Do thái xưa

Làm thế nào để cho con người được nên một với Chúa Giêsu?

Sáng kiến tuyệt vời của Chúa Giêsu: Người hiện diện dưới hình tấm bánh, dưới hình rượu để cho chúng ta được ăn Người, được uống Người. Một khi đã ăn uống Chúa Giêsu, chúng ta nên cùng máu thịt, cùng thân mình với Chúa Giêsu như lời Người phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6,56)

Mình Máu Chúa Giêsu nuôi sống chúng ta là phương thế tuyệt vời Thiên Chúa dùng để tha thứ tội lỗi cho chúng ta, cho chúng ta được hiệp thông nên một với Chúa, và Người thông ban sự sống đời đời của Người cho chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi người chúng con luôn nhận ra Mình Máu Chúa Giêsu, nguồn hồng ân vô giá để ngày ngày siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Chúa Giêsu Thánh thể vào lòng, sống nhờ Chúa, và ở lại với Chúa luôn.

Lm. Laurensô Trương Văn Luyện