Clock-Time

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay

“Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn lãnh đạo trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con” (Mt 20, 26-27).
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu  (Mt 20, 17-28)

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy. 20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

SUY NIỆM
 
“Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn lãnh đạo trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con” (Mt 20, 26-27).
 

 
Đọc kỹ và suy ngẫm điều Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay, đó quả là chân lý sống. Chân lý này, chính Chúa Giêsu đã thực hiện trong chương trình cứu độ nhân loại, và Ngài đã truyền dạy cho các tông đồ. Lắng nghe Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy như chính mình được Chúa Giêsu khuyên dạy như thế. Làm lớn để làm gì? Làm lãnh đạo để làm gì? Đó là để phục vụ.

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta, ai cũng muốn mình được nổi tiếng, ai cũng cần được kính trọng. Đó là một nhu cầu chính đáng nếu không muốn nói là tốt đẹp. Thế mà hễ ai mong muốn như thế thì trước hết hãy trở nên một con người biết sống đẹp lòng Chúa và tha nhân. Để sự ‘nổi tiếng’ của mình trở nên “ánh sáng giữa thế gian và muối ướp mặn cho đời” (x. Mt 5,13-16). Một giám đốc giỏi, một vị thầy nhiệt tâm, hay một kỹ sư sáng tạo, ... thì tài đức của ông ta cộng với vai trò lãnh đạo sẽ mang đến đời sống tốt đẹp cho nhiều người hơn là người bình thường.

Ngược lại, nếu người lãnh đạo là người kiêu căng, chỉ biết ra lệnh và sai khiến. Như vậy, bạn có dễ dàng tuân lệnh không? Hoặc khi bắt buộc phải tuân lệnh, bạn có hết lòng làm công việc ấy không? Thế nên, người làm lớn và lãnh đạo càng khiêm nhường, phục vụ thì bề dưới càng kính trọng và hạ mình theo. Xong không vì mục đích trước mắt đó mà nhắm đến một kết quả lâu dài. Đó là xây dựng một cộng đoàn yêu thương. Khi đã có tình yêu người ta có những sáng kiến tốt đẹp, có những cống hiến và hy sinh, nâng đỡ cho nhau.

Hãy cùng nhau tiến tới trong cuộc thi đua về tình yêu thương. Hễ ai tham gia cuộc đua thì không có chuyện bị loại hay thua cuộc. Thật tốt đẹp biết bao!
 

Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn