Clock-Time

Thứ Tư Sau Chúa Nhật VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 10: 32-45 Đoạn Tin Mừng trên cho thấy tham vọng và tính ích kỷ của các môn đệ của Chúa Giêsu trước khi được Chúa Thánh Thần biến đổi.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 25-5-2016THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 10: 32-45)

32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình:33 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại."35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên cho thấy tham vọng và tính ích kỷ của các môn đệ của Chúa Giêsu trước khi được Chúa Thánh Thần biến đổi. Trước hến là hai anh em Giacôbê và Gioan (thuộc nhóm Ba Môn Đệ đặc biệt được nhắc đến nhiều nhất: Phêrô, Giacôbê, Gioan), đã bày tỏ ước muốn thích “ăn trên ngồi trước” của mình: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Kế đến là các tông đồ còn lại. Bởi tất cả các ông đều tỏ ra “bực tức với Giacôbê và Gioan”.

Theo Chúa, nhưng lòng các tông đồ vẫn nặng trĩu tham vọng. Thái độ ấy còn cho thầy: các ông thiếu yêu thương, ích kỷ, thiếu bác ai! Các ông chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân.

Cám dỗ về danh vọng, quyền lợi, giàu có vật chất là nguồn cội đẩy người ta đến phạm nhiều thứ tội trên thế gian. Vì muốn thủ lợi cho bản thân, người ta giành giật, thù ghét, bỏ vạ, cáo gian, sát hại… lẫn nhau. Vì bản thân, người ta sẵn sàng tìm mọi cách, dẫu đê hèn nhất, để  chiếm đặc quyền, đặc lợi cho mình. Khi tạo nên cho mình quyền hành, địa vị, người ta sẵn sàng lấn át người khác, thậm chí bắt người người khác tùng phục, hầu hạ mình.

Bởi thái độ ích kỷ của mỗi người, mà khắp nơi đều xảy ra bất hòa, dù trong từng gia đình, hay trong một quốc gia, hay trên diện rộng toàn thế giới, thậm chí còn phát triển rộng hơn, khi chiến tranh và bất hòa kéo dài từ thời này đến thời khác.

Chúng ta hãy học tấm gương của Chúa Giêsu, chỉ một lòng quyết sống tinh thần hy sinh, không vụ lợi. Hãy cùng Chúa “uống chén đắng” trong yêu mến, chấp nhận thiệt thòi để nâng cao đời sống con người, để mang lại ơn cứu độ cho toàn thế giới.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa soi lòng mở trí để chúng con hiểu được, chỉ có nên một với Chúa, khi chúng con biết khát khao hạnh phúc cho con người, biết vui trước niềm vui của đồng loại và biết buồn cùng nỗi buồn của anh chị em chúng con. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường