Clock-Time

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 1:29-39: Tin Mừng Marcô đã diễn tả việc Chúa Giêsu chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền như là khởi đầu cho công việc tái lập lại trật tự tạo dựng này. Bởi, theo quan niệm của người Do Thái, bất hạnh do bệnh tật là bởi tội gây ra, cho nên việc chữa lành bệnh tật cũng có nghĩa là loại trừ tội lỗi ra khỏi người đó...

THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH B

NGÀY 10/01/2018

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1: 29-39)

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

 
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!"38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó".39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.


Suy niệm

 Sứ vụ của Chúa Giêsu khi được sai đến trần gian chính là tái lập lại trật tự của công trình tạo dựng thưở ban đầu. Thật vậy, ngay từ đầu khi Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài Ngài đều thấy tốt đẹp, sự tốt đẹp bắt nguồn từ nơi Ngài, có nghĩa là cuộc sống của các loài thụ tạo đều biểu tỏ niềm vui và lòng hân hoan, diễn tả nguồn hạnh phúc dâng trào không bao giờ cạn kiệt. Đó chính là trật tự của công trình tạo dựng, trật tự đó được hình thành từ tình yêu của Thiên Chúa.

Thế nhưng ma quỉ đã làm đảo lộn trật tự này khi quyến rũ con người chống lại mối tương giao thuận hảo với Thiên Chúa. Bất hạnh bắt đầu xuất hiện khi Thiên Chúa loại trừ con người ra khỏi vườn địa đàng, và mọi loài thụ tạo quay đầu chống lại con người. Thế nhưng Thiên Chúa tình yêu không nỡ để con người mãi ngụp lặn trong khổ đau, Ngài quyết ra tay cứu vớt, và Đức Kitô hiện diện trên trần gian nói lên quyết tâm đó của Thiên Chúa.

Tin Mừng Marcô đã diễn tả việc Chúa Giêsu chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền như là khởi đầu cho công việc tái lập lại trật tự tạo dựng này. Bởi, theo quan niệm của người Do Thái, bất hạnh do bệnh tật là bởi tội gây ra, cho nên việc chữa lành bệnh tật cũng có nghĩa là loại trừ tội lỗi ra khỏi người đó. Thế nhưng ai có thẩm quyền tha tội? Thưa chỉ có Thiên Chúa, bởi đó khi tường thuật việc Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân, Marcô cũng muốn minh định Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Và như vậy sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là sự hiện diện của Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang đợi trông.

Sự hiện diện này không chỉ là sự hiện diện trong một thời gian nhất định, nhưng như Chúa Giêsu đã khẳng định: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế, bao lâu thế gian này vẫn chưa đi đến tận cùng thì sự hiện diện của Chúa Giêsu vẫn còn đó, để Người tiếp tục tái tạo trật tự của công trình tạo dựng, hầu nhân loại được tham dự vào sự sống đời đời bên Thiên Chúa là Cha. Vì thế, chúng ta, những người môn đệ của Đức Kitô phải loan báo cho thế giới biệt về sự hiện diện này. Chúng ta phải làm cho người thời đại nhận biết về Đức Kitô, về công trình cứu chuộc của Người bằng chính đời sống đức tin của chúng ta. Quả thật, đức tin không là một khái niệm mơ hồ, nhưng đó là một hành vi sống động được biểu tỏ cụ thể qua cuộc sống chứng tá về điều mình tin.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa được sai đến để giải thoát chúng con khỏi mọi nỗi khổ đau do tội gây nên. Chúa đã thực hiện công trình cứu chuộc chúng con bằng chính cái chết trên thập giá, và bằng sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con làm chứng cho sự hiện diện này qua đời sống chứng tá của chúng con. Amen.

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường