Clock-Time

Thứ Tư trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 29 - 34: Hình ảnh Gioan trong Tin Mừng hôm nay thật đẹp khi biết quên mình để giới thiệu Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế - cho mọi người...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B


NGÀY 03/01/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 29-34)
 

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước."32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn".

Suy niệm

Hình ảnh Gioan trong Tin Mừng hôm nay thật đẹp khi biết quên mình để giới thiệu Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế - cho mọi người. Nhưng chính Chúa Giêsu cũng đã đích thân tạo cơ hội và phương tiện cho Gioan thi hành nhiệm vụ làm chứng về Chúa. Nhìn vào Gioan khi thi hành nhiệm vụ làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta tin tưởng Chúa sẽ tạo điều kiện và phương tiện thích hợp để chúng ta làm việc đó. Đồng thời chúng ta cũng đừng đòi hỏi quá phương tiện theo ý riêng mình, nhưng hãy sốt sắng làm theo những điều kiện trong hoàn cảnh hiện tại và tin tưởng Chúa sẽ bồi đắp những thiếu sót.

Niềm xác tín vào Đức Giêsu là Đấng xóa tội trần gian cũng thúc đẩy chúng ta cộng tác vào công cuộc xóa tội trần gian của Chúa bằng cách: chống lại sự ác trong tâm hồn và cuộc sống của mình, chống lại sự dữ đang hoành hành nơi tha nhân, trong gia đình và xã hội bằng cách tự nguyện làm việc tông đồ cho Chúa để cứu vớt kẻ có tội, ủi an kẻ âu lo, răn dạy kẻ mê muội, cảm hóa kẻ lỡ lầm.

Đã là người tông đồ của Chúa thì chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của Gioan để thi hành: biết nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai; cộng tác tích cực vào ơn Chúa Thánh Thần, biết quên mình, khiêm nhường trước mặt Chúa và anh chị em; nhìn nhận những thiếu sót, tội lỗi và xin ơn tha thứ; và muốn được tha thứ chúng ta cũng phải biết gánh tội bằng sự đền tội qua những việc hy sinh hãm mình, thực hành những việc lành phúc đức trước mặt Chúa như chay tịnh, cầu nguyện, bố thí, v.v.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để cứu độ chúng con, xin thương xót, tha thứ tội lỗi và làm cho tâm hồn chúng con trở nên xứng đáng với hồng ân tha thứ; xin cũng thương mà hoán cải những tâm hồn cứng cỏi, để tình yêu của Chúa được triển nở hầu danh Chúa được tôn vinh. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường