Clock-Time

Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tin mừng Lc 24,13-35 - Lời Chúa những ngày Bát Nhật Phục Sinh loan báo những lần hiện ra của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đã Phục Sinh

“... Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.” (Lc 24,31).

Chúng ta vừa trải qua những ngày Tuần Thánh, tuần cao trọng nhất trong Năm Phụng Vụ, đặc biệt là Tam Nhật Thánh với đỉnh cao là Chúa Nhật Phục Sinh. Và những ngày Bát Nhật Phục Sinh này chính là Chúa Nhật Phục Sinh kéo dài.

Lời Chúa những ngày Bát Nhật Phục Sinh loan báo cho chúng ta những lần hiện ra của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đã Phục Sinh. Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin các tông đồ cũng như các tín hữu sơ khai bằng việc lặp lại những gì trước đây Ngài đã loan báo.

Chúng ta hãy đặt mình trong bối cảnh các tông đồ và các tín hữu sơ khai. Hãy nhớ lại từ đầu cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Mầu Nhiệm Máng cỏ, Thập Giá, và Nhà Tạm. Tất cả soi sáng cho thấy Thiên Chúa là Đấng siêu vời đã tự hạ, đến và ở với con người để cứu độ con người.

Ơn sủng lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chính là Thiên Chúa đã ban Con Một Ngài là Đức Giêsu cho nhân loại, để nhờ Ngài con người được ơn cứu độ. Ơn cứu độ giải thoát toàn thể nhân loại tin khỏi tội lỗi và sự chết. Đó không chỉ là giải thoát khỏi nô lệ về chính trị văn hóa hay chỉ là giải thoát dân riêng Israel: ‘Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel’ (Lc 24,21). Đó là điều người ta mong đợi vào Đức Giêsu. Nhưng Ngài đã làm điều vĩ đại hơn nhiều.

Ngay từ khi Chúa Giêsu nhập thế, qua hình ảnh máng cỏ, Thiên Chúa đã mạc khải Ngài là Đấng Emmanuel tức là Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Qua mầu nhiệm Thập giá, Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong ý nghĩa cùng tận nhất. Để rồi nơi Nhà Tạm, Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong quyền năng mạnh mẽ nhất, nên của ăn nuôi dưỡng chúng ta, nên nguồn sống, sinh lực và bình an cho chúng ta.

“... Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”(Lc 24,31). Mỗi khi cử hành thánh lễ, nhất là trong mùa Phục Sinh này, ta nhận ra Chúa Kitô, Con Một Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã chịu chết để cứu độ nhân loại, Đấng đã phục sinh vinh hiển, nhưng Đấng ấy vẫn là Đấng Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn