Clock-Time

Thứ Tư tuần II thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3:1-6:   Chúa Giêsu, Tin Mừng của Thiên Chúa đã đến trần gian, Người đã đặt lại các giá trị vào đúng vị trí của chúng. Với Chúa Giêsu thì “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” và vinh dự của Thiên Chúa được tôn vinh trước tiên là bằng lòng thiện hảo. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TRONG TUẦN II THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 23/01/2019

Ngày thứ 6 tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3:1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người.3 Đức Giê-su bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây!"4 Rồi Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? " Nhưng họ làm thinh.5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra!" Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

    Suy niệm

    Cuộc sống có nhiều điều mâu thuẫn: con vật được bảo vệ nhưng con người lại bị chà đạp phẩm giá; người ta ra sức chạy chữa cho việc vô sinh nhưng lại làm ngơ trước việc phá thai; kêu gọi cứu trợ lũ lụt nhưng rừng thì chẳng tồn tại! Mâu thuẫn và rất mâu thuẫn khi nhân danh một lý tưởng, một giá trị, nhưng lại quên mất một giá trị cao cả nhất là phẩm giá con người. Đó là sự mâu thuẫn mù quáng của con người. Người Pharisêu cũng mù quáng như thế.

    Chúa Giêsu, Tin Mừng của Thiên Chúa đã đến trần gian, Người đã đặt lại các giá trị vào đúng vị trí của chúng. Với Chúa Giêsu thì “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” và vinh dự của Thiên Chúa được tôn vinh trước tiên là bằng lòng thiện hảo. Con người đối xử tốt với nhau thì Thiên Chúa được tôn vinh. Chính vì thế, hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị bại tay trong ngày Sabát. Khi hành động như thế là Chúa Giêsu đã giải thoát con người khỏi những đau khổ do tội lỗi, đồng thời, Người cũng làm cho ngày Sabát trở về với ý nghĩa đích thực của nó là “Con Người cũng làm chủ ngày Sabát”.

     Bất cứ nơi nào phẩm giá con người được nhìn nhận, bất cứ một con người nào được tôn trọng, thì nơi đó Thiên Chúa được tôn vinh. Một việc làm bác ái luôn là một hành vi thờ phượng dâng lên Chúa. Ai chối bỏ người khác, ai từ chối thể hiện lòng nhân từ đối với anh chị em, người đó cũng sẽ chối từ và xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

     Xin cho mọi hành vi trong đời sống đức tin của chúng con luôn là lời ca tụng Thiên Chúa; xin cho chúng con được thánh hóa để trở nên Tin Mừng của Chúa; xin cho chúng con được liên kết với nhau, chia sẻ tình thương mà làm cho gia đình con cái Chúa ngày một trở nên hiệp nhất trong sự tha thứ. Amen.


 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường