Clock-Time

Thứ Tư tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 1-20:  Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh những kẻ không đón nhận lời Chúa và những tâm hồn khiêm tốn luôn sống theo thánh ý Ngài...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TRONG TUẦN III THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 24/01/2018
 


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 4: 1-20)

1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!"

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ".

13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi Gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm".

  
 Suy niệm

Ước mơ của Chúa Giêsu đó là con người được nên thánh: “Anh em hãy nên thánh như cha trên trời là đấng thánh”. Con đường mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta để trở nên thánh, đó là đón nhận lời Chúa và sống theo lời Người.

Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh những kẻ không đón nhận lời Chúa và những tâm hồn khiêm tốn luôn sống theo thánh ý Ngài: Những người không đón nhận và sống lời Chúa, cuộc đời của họ như vệ đường nóng bức, như sỏi đá khô cằn, như bụi gai xấu xí vô tác dụng. Còn những tâm hồn khiêm nhu luôn tin tưởng đón nhận và sống theo lời Chúa, cuộc đời của họ là cuộc sống tươi đẹp: tâm hồn họ như mảnh đất phì nhiêu tự nhiên, nơi đây sẽ trổ sinh hoa trái thơm nồng nặng trĩu, cũng như không thể phai tàn.

Đức Kitô Giêsu khi vào trần gian đã nói: “Này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa Cha”. Người xem việc thi hành ý Cha như là lương thực nuôi sống Người: “Lương thực của tôi là thi hành theo ý Đấng đã sai tôi”. Ước gì chúng ta đừng phung phí thời gian Chúa ban, hãy tận dụng từng khoảng khắc của nhịp sống để lắng nghe, đón nhận và sống lời Chúa. Vì muốn nên thánh là phải sống lời Chúa, muốn no đầy ơn sủng của Chúa thì phải thực thi thánh ý Ngài: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường