Clock-Time

Thứ Tư tuần III thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 1-20:  Lời Chúa chính là hạt giống và mỗi tâm hồn chúng ta là mảnh đất mà Lời Chúa được gieo vào khi chúng ta lắng nghe Lời của Ngài. Điều Chúa muốn nơi chúng ta là hãy trổ sinh hoa trái, là đức tin và các nhân đức. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 27/01/2021
 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 4: 1-20)

1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!"

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ".

13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi Gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm".


  
 Suy niệm

Người ta thường gọi đây là câu chuyện dụ ngôn về người đi gieo giống,  nhưng người ta cũng có thể gọi câu chuyện dụ ngôn này là dụ ngôn về Đất. Lời Chúa chính là hạt giống và mỗi tâm hồn chúng ta là mảnh đất mà Lời Chúa được gieo vào khi chúng ta lắng nghe Lời của Ngài. Điều Chúa muốn nơi chúng ta là hãy trổ sinh hoa trái, là đức tin và các nhân đức. 

Thế nhưng, cuộc sống, tức là mảnh đất tâm hồn của chúng ta có những trở ngại, bóp nghẹt Lời sự sống mà Chúa Giêsu chỉ ra trong dụ ngôn này: bị Satan quấy phá, tính nông nổi nhất thời và những lo lắng sự đời. Và ngày nay, có lẽ, lo lắng sự đời – tìm kiếm vinh hoa phú quý là trở ngại lớn nhất để Lời của Chúa có thể trổ sinh hoa trái trong tâm hồn chúng ta. 

Biết lo lắng cho cuộc sống tốt đẹp là điều tốt. Người biết lo lắng là người có thể nhìn trước trông sau, là người có thể sắp xếp và thi hành bổn phận của mình cách chu đáo, là người biết mình ở vị trí nào và cũng biết làm điều tốt cho tha nhân. Người biết lo lắng thì quan tâm tới đời sống của mình, cả về vật chất và tinh thần, cả về bổn phận với anh chị em mình và với Chúa. Tắt một lời, người biết lo lắng là người có thể để cho mảnh đất của đời sống mình trổ sinh hoa trái tốt. 

Thế nhưng, lo lắng sự đời lại là điều khác. Lo lắng sự đời có thể để đời mình trôi đi không thắng lại được và đó là nguy hiểm. Một người chạy bộ không biết dừng sẽ gục ngã, một người lái xe không biết thắng mà chỉ đạp ga sẽ nguy hiểm, một người không biết đâu là nhà sẽ mệt mỏi chán chường, không thấy được tình yêu. Tương tự, một người không có niềm tin, một Kitô hữu không lấy Chúa làm người chỉ dẫn sẽ mất hết ý nghĩa đời sống của mình.

Chúa hiện diện với chúng ta cách cụ thể nhất là nơi Thánh Thể và Lời của Ngài. Chúa hiện diện với chúng ta bằng Lời của Chúa nữa, và Chúa muốn Lời của Chúa hiện diện nơi tâm hồn chúng ta mãi, để chúng ta có thể làm điều tốt lành cùng với Chúa trong đời sống của chúng ta, trong gia đình và trong xã hội này.  

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường