Clock-Time

Thứ Tư tuần III thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 4: 1-20: Qua dụ ngôn của người gieo giống, Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta hình ảnh nhân hậu của Thiên Chúa Cha - Đấng giàu lòng thương xót. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 30/01/2019
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 4: 1-20)

1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!"

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,1
2 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ".


13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi Gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm".

  
 Suy niệm

Qua dụ ngôn của người gieo giống, Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta hình ảnh nhân hậu của Thiên Chúa Cha - Đấng giàu lòng thương xót. Ngài rộng lòng gieo hạt giống Lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn chúng ta bất chấp mảnh đất ấy là vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt. Vì thế, Thiên Chúa muốn cho con người nhận biết điều này: thương xót là bản chất của Thiên Chúa.

Khi chúng ta còn để cho nhiều ý hướng xấu điều khiển cuộc đời mình là chúng ta đang để ý hướng bất chính ấy làm cho tâm hôn chúng ta thành đất vệ đường, đất sỏi đá hay đất bụi gai. Những ý hướng bất chính ấy bóp nghẹt sự sống tốt lành mà Thiên Chúa không ngừng trao ban cho chúng ta. Vì thế, mà cuộc sống của chúng ta hằng ngày vẫn phải đối diện với khổ đau và bất hạnh. 

Cách duy nhất đưa chúng ta ra khỏi tình trạng này là chúng ta phải nỗ lực nói không với các ước muốn bất chính và xấu xa. Khi chấp nhận sửa sai và hoán cải, chúng ta đang từ từ dọn mảnh đất tâm hồn chúng ta nên mầu mỡ tươi tốt. Nhờ đó, Thiên Chúa mới có thể gieo vào trong tâm hồn chúng ta, trong cuộc đời chúng ta hạnh phúc của Người, giúp chúng ta mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn và hạnh phúc hơn. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, thì “ngoài lòng thương xót, sẽ không có cách nào khác để chống lại cái ác đã dệt thành một mạng nhện trong thế giới của chúng ta”.

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi những ước muốn xấu xa bất chính, để chúng con ngày một hoàn thiện hơn trước sự rộng lượng của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường