Clock-Time

Thứ Tư tuần V thường niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23: Tiếp nối Tin Mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận về quan niệm thế nào là sạch sẽ và dơ bẩn đối với người Do Thái. Họ coi chuyện ăn uống vật chất, việc rửa tay trước khi ăn lại ảnh hưởng rất lớn cho tâm hồn thanh sạch hay ô uế. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ - TUẦN V THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 13/02/2019

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 7: 14-23)

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe!".

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?" Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế".


Suy niệm

Tiếp nối Tin Mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận về quan niệm thế nào là sạch sẽ và dơ bẩn đối với người Do Thái. Họ coi chuyện ăn uống vật chất, việc rửa tay trước khi ăn lại ảnh hưởng rất lớn cho tâm hồn thanh sạch hay ô uế. Thế nhưng, chính Chúa Giêsu lại dạy: “Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế” (Mc 7,15). Theo Chúa Giêsu giải thích: “Từ trong tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng” (Mc 7,21-22). Chúa Giêsu cảnh tỉnh con người thuộc mọi thời đại. Người ta dễ dàng qua mắt, lừa lọc người khác với vẻ bên ngoài rất đạo mạo, lịch sự và sang trọng, nhưng bên trong có thể chất chứa đầy sự “tham lam, độc ác, cướp bóc, gian tà”. Như vậy, nguồn gốc của sự xấu xa chính là ở tại lòng người. 

Chẳng phải tục ngữ Việt Nam cũng có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” sao? Vì thế, chỉ lo làm đẹp và sạch bên ngoài thì không đủ. Trước tiên, chúng ta cần phải gột rửa bên trong tâm hồn. Bởi, chính những điều từ bên trong con người xác định sự tốt lành hay làm cho con người ra ô uế. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gột rửa tâm hồn mình mỗi ngày, để đời con ngày càng trở nên tốt lành thánh thiện theo lời Chúa dạy. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường