Clock-Time

Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Tin Mừng Ga 17:11b-19 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cho chúng ta thấy. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các môn đệ
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Thứ Tư tuần VII Phục SinhTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Ga 17:11b-19

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cho chúng ta thấy. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các môn đệ với các ý nguyện: gìn giữ các môn đệ trong đức tin, che chở các ông khỏi bị thế gian hư đốn, Thánh hiến các ông trong sự thật ( thánh hiến các ông cho Thiên Chúa Cha cụ thể qua Bí Tích Truyền Chức).

Lời Chúa ngày hôm nay quả thật có một sức khích lệ an ủi chúng ta rất nhiều. Khó có một trang phúc âm nào cho chúng ta dể cảm nếm được mối tình nồng thắm của Chúa bằng Lời Chúa hôm nay. Chúa về với Chúa Cha, nhưng Chúa không bỏ mặc chúng ta, Chúa không quên chúng ta, trái lại Chúa còn lo cho tương lai của các Tông đồ và lo cho số phận của chúng ta còn ở lại trần gian.

Thân phận của người môn đệ Chúa ở giữa thế gian quả là một nghịch lý. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống ở giữa đời nhưng không được sống hòan tòan như người đời. Không giống thế gian nên chúng ta bị thế gian ghét bỏ. Không về hùa với thế gian nên chúng ta bị thế gian bách hại. Không để bị lây nhiễm tinh thần thế gian nên chúng ta phải can đảm chiến đấu chống lại cám dỗ chạy theo thế gian.

Trong cuộc sống hằng ngày dù chúng ta gặp gian nan đau khổ chúng ta hãy tin tưởng phó thác nơi Chúa và trung thành bước theo Chúa. Trái tim chúng ta đã thuộc về Chúa, chúng ta hãy tin rằng tình yêu và ơn thánh của Chúa sẽ giữ gìn chúng ta và giúp chúng ta chiến thắng.

Chính vì thế mà chúng ta không chạy trốn thế gian. Chúa đã muốn chúng ta ở lại thế gian và sai Con một của Ngài vào thế gian. Ơn gọi của chúng ta là sống giữa đời, thấm nhậm vào thế gian, để phục vụ nhân lọai và làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đưa tinh thần phúc âm vào mọi sinh họat của cuộc sống, xin Chúa giữ gìn con trong chân lý của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con cũng biết sống Lời Chúa để được thánh hóa nên giống Chúa.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường