Clock-Time

Thứ Tư Tuần X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 17-19 Nhìn lại ba năm đi rao giảng Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường vi phạm luật ngày sabat, hay một số luật nhỏ nhặt khác. Điều này khiến những người Pharisêu tức giận và thường tìm cách bắt bẻ Ngài

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 8-6-2016

 
THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN C


THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN


"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ.
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn." (Mt5,17)

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 17-19)

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

SUY NIỆM

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ.

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn." (Mt5,17)

Nhìn lại ba năm đi rao giảng Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường vi phạm luật ngày sabat, hay một số luật nhỏ nhặt khác. Điều này khiến những người Pharisêu tức giận và thường tìm cách bắt bẻ Ngài, và khiến cho nhiều người, ngay cả các môn đệ của Ngài cũng nghĩ Ngài không giữ luật. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạnh mẽ khẳng định: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."

Thật vậy, Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân Israel qua Môsê và các ngôn sứ là vì lợi ích của dân. Với thời gian, lề luật không còn giữ được sự tinh tuyền của nó, không còn mang đầy đủ ý nghĩa nữa, mà trở thành gánh nặng cho dân, làm cho dân trở thành nô lệ cho lề luật.

Khi Chúa Giêsu đến, Ngài chỉ cho con người biết rằng, tất cả mọi hành động của con người đối với Thiên Chúa và đối với nhau sẽ không có giá trị gì nếu không có tình yêu. Tình yêu chính là giá trị cao cả nhất và cũng là quy luật cao cả nhất của cuộc sống con người. Như thế, Chúa Giêsu đến không phải để dẹp bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn, kiện toàn bằng cách đem lại cho lề luật một linh hồn, một sức sống. Linh hồn và sức sống ấy chính là tình yêu.

Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài luôn đối xử với chúng ta bằng tình yêu, và Ngài mời gọi chúng ta cũng đối xử lại với Ngài và với mọi người cũng bằng chính tình yêu. Để chu toàn lề luật như Thiên Chúa muốn thì hãy sống yêu thương, vì yêu mến Chúa và yêu thương anh em là chu toàn lể luật của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng chúng con biết đón nhận tình yêu của Chúa, và giúp chúng con biết biết yêu mọi người như anh em bằng tình yêu của Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường