Clock-Time

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 1-6.16-18: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 15-6-2016

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN


 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6: 1-6.16-18)

1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

SUY NIỆM

Nếu “con người là tổng hợp các mối tương quan” như chủ thuyết Maxism quan niệm, thì ăn chay, cầu nguyện và bố thí là 3 hoạt động diễn tả các mối tương quan cơ bản để cấu thành con người. Thật vậy, bố thí diễn tả tương quan chiều ngang của ta với anh em đồng loại, cầu nguyện biểu thị tương quan chiều dọc của ta với Đấng tạo dựng nên mình, còn ăn chay cho thấy các mối tương quan giữa các “phần” nơi chính bản thân mình (xác-hồn và thần trí). Thiếu một trong ba mối tương quan cơ bản này thì chưa phải là con người toàn vẹn.

Nếu cầu nguyện là dấu chỉ của một con người ý thức mình nhỏ bé và cần có Chúa trong cuộc đời để đỡ nâng, che chở và làm cho mình sống động cũng như lớn lên cả về tâm linh lẫn thể lý, thì ăn chay là một trong những phương thức chế ngự bản thân và huy động nội lực, chuẩn bị chúng ta sẵn sàng đón nhận ơn Chúa; đồng thời, giúp ta chia sẻ sự thật hơn, sự thật về cái đói, cái khát, cái khốn khổ đang bao vây hành hạ anh chị em nghèo túng xung quanh chúng ta, hầu có thể rộng tay giúp đỡ họ qua việc bố thí, vốn là hành động của tình yêu thương và lòng trắc ẩn.

Tuy nhiên, 3 công việc này thay vì thực hiện để hoàn thiện chính mình, cho mình được trở nên người hơn thì có thể bị chúng ta sử dụng để phô trương nhằm được thiên hạ tán dương chứ không phải để được Thiên Chúa tán thưởng; và như thế, chúng chẳng có giá trị gì, vì đó chỉ còn là những hành động đạo đức giả chứ không còn là việc lành nữa.

Lạy Chúa, trước khi con thực hiện việc cầu nguyện, ăn chay hoặc bố thí, xin cho con biết tự vấn lòng mình để xem động lực nào thúc đẩy con hành động, vì Chúa hay vì con, hầu có thể chấn chỉnh kịp thời. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường