Clock-Time

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 1-6.16-18 Qua giáo huấn này của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng : sống đạo là phải sống thật, sống trước mặt Thiên Chúa

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 15-6-2016


thứ tư tuần Xi thường niên C

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6: 1-6.16-18)

1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

SUY NIỆM

“Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”.

Lòng đạo đức đích thực được diễn ra qua ba yếu tố chính : bố thí; cầu nguyện và ăn chay. Và Chúa Giêsu cũng coi những việc đạo đức này là quan trọng, vì thế phải tránh đừng làm giảm giá trị của chúng. Hãy thực thi những việc đó không phải trước con mắt người đời nhưng là trong trái tim của Thiên Chúa.

Vậy nếu như cầu nguyện nói lên tâm tình trong chiều kích đối với Thiên Chúa, chay tịnh nhằm tôi luyện bản thân, thì bố thì là hành động nhằm chứng minh lòng yêu mến Chúa và cũng là kết quả của việc chay tịnh. Việc làm này là cần thiết cho đời sống đạo nhưng cũng cần kín đáo tránh phô trương. “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”.

Khi bố thí, chẳng những không rao cho mọi người biết mà còn phải âm thầm khiêm tốn đến mức “không cho tay trái biết việc tay phải làm”, nghĩa là không tìm tự mãn, hay tự hãnh diện về việc mình làm.

Qua giáo huấn này của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng: sống đạo là phải sống thật, sống trước mặt Thiên Chúa với ý hướng ngay lành và thi hành ý Chúa một cách trọn vẹn, thầm kín. Cũng qua đó chúng ta xác tín việc bố thí là bổn phận chúng ta phải làm đối với anh chị em, bởi lẽ mọi của cải trên trần gian này là của Chúa ban cho mọi người và chúng ta chỉ là người quản lý của Chúa. Hơn nữa, việc bố thí cũng là cách chúng ta đền đáp lòng yêu thương của Thiên Chúa là Cha, như lời Chúa Giêsu đã dạy : “Những gì các con làm cho những kẻ bé mọn này là các con làm cho chính Ta”.

Lạy Chúa, chúng con cám tạ Chúa vì những điều kiện Chúa đã ban cho chúng con trong đời sống; xin Chúa soi sáng, nâng đỡ để chúng con biết xử dụng chúng theo thánh ý Chúa, để cải háo bản thân và làm cho tình yêu thương của Chúa ngày càng cụ thể hơn qua cuộc sống tích cực của chúng con. Amen 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường