Clock-Time

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 18/07/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ( Mt 11: 25-27)

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.


SUY NIỆM

      “Lạy Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Chữ giấu” ở đây không phải là hành vi chủ động của Thiên Chúa, nhưng theo cách hành văn Do Thái nói lên kết quả của công việc. Những người khôn ngoan ở đời thường kiêu căng không đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta cần trở nên những người có tinh thần bé mọn để cảm nếm và sống tinh thần thân mật với Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo là bước theo một con người cụ thể đó là Đức Giêsu chứ không phải hiểu biết một hệ thống triết lý cao siêu, nên thích hợp cho mọi người đến với niềm tin. 

      Một người đơn sơ khiêm tốn có thể có đức tin sâu xa sống động hơn cả nhà thần học thông thái cao siêu. Thánh Têrêxa Avila không được học hành nhiều, nhưng ngài có kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa. Ngài trình bày những kinh nghiệm thiêng liêng của mình cách tốt đẹp, đến độ Đức Giáo hoàng Phaolô VI phong ngài là tiến sĩ Hội Thánh. Vì giáo huấn của ngài là kho tàng thiêng liêng quý báu giúp các thành phần trong Hội Thánh đến với mầu nhiệm Thiên Chúa. Thánh nữ đã tìm được sự khôn ngoan của đức tin nhờ tâm hồn đơn sơ khiêm tốn.

      Dĩ nhiên đoạn Phúc Âm trên không có ý nói Chúa loại bỏ những nhà thông thái, nhưng chỉ có ý cảnh tỉnh những ai ỷ nại vào sự thông thái của mình mà chối bỏ mặc khải của Thiên Chúa. Vì không hề có sự mâu thuẫn giữa đức tin và lý trí, hai điều đó ở hai lãnh vực khác nhau và bổ túc cho nhau để cùng tìm về nguồn chân lý. Thánh Tôma Aquinô đã dùng tất cả sự khôn ngoan thông thái của ngài để xây dựng hệ thống triết lý, thần học nổi tiếng giúp con người tìm kiếm Thiên Chúa.

       Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa, biết đến với Chúa bằng một trái tim đơn sơ, khiêm tốn, để Chúa Thánh Thần chiếu soi những chỗ tăm tối và đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường