Clock-Time

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Cầu nguyện chân thành là hóa mình ra không trước mặt Chúa, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi Chúa nhậm lời. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 05/08/2020

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 21-28)

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavid, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy niệm

 

Tước hiệu “Con vua David” là tước hiệu mà người Do Thái dùng để chỉ Đấng Messia. Nhưng ngay cả những người Do Thái cũng có mấy ai nhận ra Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến và gọi Người bằng danh xưng như thế. Vậy mà tại vùng Tia và Siđon, là vùng đất của dân ngoại, lại có người gọi Chúa Giêsu với danh xưng như thế. Có thể nói, người phụ nữ Canaan này ít nhiều biết về Chúa Giêsu. Thậm chí bà đã bày tỏ lòng tin của mình khi van nài: “Lạy Ngài là con vua David, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”. 

Thế mà Chúa Giêsu đáp lại bằng một sự thinh lặng, đồng thời Người cũng xác định với các môn đệ về sứ vụ của mình hiện tại: “Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel”. Câu nói này như đặt một dấu chấm hết cho mọi hy vọng của người mẹ. Nhưng bà không bỏ cuộc, thậm chí càng không tự ái. Thay vào đó, bà đã kiên nhẫn và hạ mình đến mức mà Chúa phải chịu thua sự kiên trì của bà, Người đáp lại: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”.

 Trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng hãy học sự kiên trì như thế. Cầu nguyện chân thành là hóa mình ra không trước mặt Chúa, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi Chúa nhậm lời. Có khi Người trì hoãn là để đức tin của chúng ta được thử luyện, vì biết rằng Người sẽ không làm ngơ nếu ta vẫn cứ cậy tin.

Lạy Chúa, xin ban thêm sức cho đức tin yếu kém của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường