Clock-Time

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 15: 21-28: Chúa không im lặng khi ta cầu xin, nhưng có thể Chúa đang thử thách xem đức tin của ta mạnh hay yếu? Trưởng thành hay ấu trĩ? Ta cần noi gương người đàn bà ngoại giáo trong Tin Mừng: kiên trì cầu nguyện và không ngã lòng cậy trông. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 08/08/2018

LỄ NHỚ THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 21-28)

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavid, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy niệm


Tin Mừng cho biết Chúa Giêsu lui về miền Tia và Xiđon. Tia và Xiđon là hai thành phố của dân ngoại. Khi âm thầm lui về miền đất ngoại giáo, có lẽ Chúa muốn tránh sự dòm ngó của nhóm Pharisêu, tránh sự nồng nhiệt của dân chúng muốn tôn Chúa làm vua sau phép lạ nhân bánh ra nhiều (x. Ga 6,15). 

Ngoài ra, việc ẩn mình nơi vùng đất ngoại giáo còn tiên báo: Vì dân Do Thái đã từ chối ơn cứu độ ưu tiên cho họ, nên dân ngoại sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ ấy. 

Điều lạ là, tại sao Chúa đã đến với dân ngoại, mà lại tỏ ra cứng cỏi trước lời cầu xin của một người mẹ ngoại giáo đang đau khổ. Tin Mừng cho biết, khi bà cầu xin Chúa chữa cho con gái bà bị quỷ ám, Chúa vẫn làm thinh như chẳng nghe, chẳng đoái hoài gì. đến khi cất tiếng nói, thì lời nói có vẻ lạnh lùng và miệt thị: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con!".

Đó là cách Chúa thử thách để biết tình trạng đức tin của bà, để gia tăng lòng tin cho bà. Và Chúa càng thử thách, thì bà lại càng tin. Như vậy, Chúa còn dùng chính đức tin của một phụ nữ ngoại giáo để giáo dục đức tin cho tất cả các môn đệ; cho những ai đang chứng kiến; và cho cả chúng ta hôm nay nữa.

Do đó, bài học được rút ra cho mỗi chúng ta là:

- Chúa không im lặng khi ta cầu xin, nhưng có thể Chúa đang thử thách xem đức tin của ta mạnh hay yếu? Trưởng thành hay ấu trĩ? Ta cần noi gương người đàn bà ngoại giáo trong Tin Mừng: kiên trì cầu nguyện và không ngã lòng cậy trông. 

- Có thể Chúa từ chối lời cầu xin của ta vì ta chưa khiêm tốn đủ. Ta cần học tập sự khiêm tốn của người phụ nữ ngoại giáo trong Tin Mừng mà luôn luôn khiêm tốn trước Chúa và trước anh chị em. 

- Có thể ta xin những điều có hại cho phần rỗi của mình mà lại không biết. Chúa có thể từ chối lời cầu xin không đúng của ta và cũng có thể ban ơn khác cần thiết hơn để ta không mất ơn phần rỗi đời đời. 

- Có thể do ta cầu nguyện với lòng ích kỷ, thậm chí lời cầu xin của ta có thể làm hại người khác. Chắc chắn, Chúa không bao giờ lắng nghe kiểu cầu nguyện mang lại nguy hiểm cho con người. 

Với tất cả những lý do trên, chúng ta cần khiêm tốn tra xét lại từng lời cầu nguyện và thái độ cầu nguyện của mình, để được đẹp lòng Chúa hơn, để thực sự đạt tới những chiều cao của ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng cho chúng con, để chúng con biết cầu nguyện theo thánh ý Chúa. Xin ban đức tin, ban sự bền đỗ cho chúng con, để chúng con không bao giờ thất vọng trước những thử thách, mà do thánh ý của Chúa, chúng có thể diễn ra trong cuộc đời chúng con. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường