Clock-Time

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 1-16a:  Bài học của Lời Chúa hôm nay muốn nhắn gởi chúng ta một điều quan trọng về cách đối nhân xử thế. Không phải tất cả sự công bằng đều dựa trên luật lệ chi li, nghĩa là ăn miếng trả miếng, nhưng cần thực thi theo con đường của Tin Mừng, đó chính là con đường tình yêu và lòng bác ái. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C

LỄ THÁNH PIÔ X, GIÁO HOÀNG – LỄ NHỚ
 
NGÀY 21/08/2019

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 20: 1-16a)

"Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một, ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta". Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người sau hết tới người đến trước hết". Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?" Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hét, và kẻ trước hét sẽ nên sau hết". 

Suy niệm

Tin Mừng của ngày hôm nay diễn tả cho chúng thấy một lối cư xử khác biệt với những gì chúng ta dự đoán và mong muốn. Dựa theo cách thế của con người, khi thuê mướn một ai đó, chúng ta phải tính toán ngày giờ làm việc, rồi trả công tương xứng với người làm công, nghĩa là ai làm ít ăn ít và ai làm nhiều ăn nhiều. 

Tuy nhiên, Lời Chúa của ngày hôm nay lại diễn tả khác hẳn, người chủ thuê người làm vườn từ người thứ nhất đến người thứ 11, tất cả đều được ông chủ trả ngang bằng nhau. Xét theo phương diện công bằng thì ông chủ vẫn không có lỗi với những người thứ nhất, vì ông đã trả đủ điều kiện hợp đồng, ông có quyền trả thêm cho ai tùy theo ý muốn của ông.

Thực ra, bài học của Lời Chúa hôm nay muốn nhắn gởi chúng ta một điều quan trọng về cách đối nhân xử thế. Không phải tất cả sự công bằng đều dựa trên luật lệ chi li, nghĩa là ăn miếng trả miếng, nhưng cần thực thi theo con đường của Tin Mừng, đó chính là con đường tình yêu và lòng bác ái. Ngay trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta cũng phải xử thế dựa vào tình huống của con cái chúng ta. Có những đứa con ta phải dồn nhiều tình thương hơn những đứa con khác, bởi có những đứa nó bệnh tật, khó khăn hay nó ngỗ nghịch, chúng ta phải tìm cách đưa nó vào hòa nhập trong tình yêu của gia đình.

 
Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết thực thi theo đường lối của Tin Mừng.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường