Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 23:27-32: Hôm nay, Đức Giêsu lên án các kinh sư và người Pharisêu là những người giả hình, nghĩa là bên ngoài xem ra công chính, nhưng bên trong thì đầy sự gian dối. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 26-08-2020


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (23: 27-32)

27“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác !29“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’ 31Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

Suy niệm

Người ta thường nói những lời cảnh giác: “Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn giả tạo chỉ biết nói xạo để người khác thương”, hay có câu: “Miệng nam mô, bồ dao găm”, nghĩa là ám chỉ những con người bên ngoài tỏ vẻ hiền từ, nhưng bên trong thì nham hiểm khó lường. Những con người giả hình này đã được Đức Giêsu lên án trong bài Tin Mừng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (c. 27).

Hôm nay, Đức Giêsu lên án các kinh sư và người Pharisêu là những người giả hình, nghĩa là bên ngoài xem ra công chính, nhưng bên trong thì đầy sự gian dối. Đây là những hình ảnh dành cho các kinh sư và người Pharisêu: bên ngoài giữ luật rất tốt như cầu nguyện lâu giờ nơi ngã ba đường, ăn chay cho người ta biết, mặc tua áo thật dài, v.v. nhưng trong lòng họ đầy những chuyện xấu xa.

Chúng ta đang sống trong một xã hội ưa nhìn, người ta thi nhau quảng cáo. Có những người lợi dụng quảng cáo để bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Sống trong một xã hội thật giả lẫn lộn như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống đạo của chúng ta. Một lối sống đạo hình thức bên ngoài cũng giống như những hình ảnh quảng cáo lừa người mà thôi! Vậy, hãy sống thế nào để người ta nhận biết chúng ta thật là môn đệ của Thầy Giêsu, là Kitô hữu sống đạo thật, yêu Chúa thật, và yêu người thật.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con chỉ thích vẻ bề ngoài: đi lễ, tham gia các hội đoàn vì muốn người ta thấy mình có bộ đồ đẹp, đôi giày sang, đi xe xịn. Chúng con thích khoe của hơn là khoe Chúa. Xin giúp chúng con biết loại trừ những thứ giả hình để đến với Chúa, với nhau với tấm lòng đơn sơ và chân thật. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường