Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng  Lc 4: 38-44: Suốt ba năm thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đi qua các ngã đường, gặp gỡ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các bệnh nhân... Điểm nổi bật trong tất cả mọi hoạt động, đó là...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 06/09/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4: 38-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường. Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa". Nhưng Người quát mắng không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô. Đến sáng ngày, Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.          

Suy niệm

Suốt ba năm thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đi qua các ngã đường, gặp gỡ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các bệnh nhân... Điểm nổi bật trong tất cả mọi hoạt động, đó là:

Buổi sáng: Chúa luôn bắt đầu ngày sống trong tương quan thân mật với Chúa Cha. Bài Tin Mừng hôm nay cho biết: “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng” để cầu nguyện.

Chiều tối: Tin Mừng nhiều lần cho biết, sau một ngày thi hành sứ vụ, Chúa tìm nơi hoang vắng mà cầu nguyện gặp gỡ Chúa Cha.

Như vậy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt ngày sống của Chúa là tâm tình yêu mến gắn bó với Cha, để rồi từ việc gặp gỡ Cha, Chúa mang cả một tâm hồn nhân hậu đến với con người.

Nhờ cầu nguyện, dù bận rộn với bao nhiêu hoạt động để cứu độ trần thế, Chúa Giêsu vẫn thuộc trọn về Thiên Chúa và cũng thuộc trọn về con người.

Chúa Giêsu chính là mẫu gương của sự cầu nguyện mà chúng ta cần noi theo. Bởi dù Chúa chính Thiên Chúa nhập thể làm người, vẫn không bao giờ lãng quên việc cầu nguyện. Chúa Giêsu coi việc cầu nguyện như lẽ sống, giúp Người thực thi sứ mạng cứu thế.

Mặc dù là Ngôi Hai Thiên Chúa đồng hằng hữu, đồng quyền năng và là một Thiên Chúa duy nhất với Chúa Cha; nhưng Chúa Giêsu vẫn tỏ lòng thần phục, khiêm tốn, tin tưởng vào Chúa Cha. Người dâng hiến thân phận của mình trong tay Chúa Cha. Người hoàn toàn nên gương cho chúng ta về đời sống cầu nguyện.

Ước gì chúng ta cảm nghiệm được giá trị đích thực của việc cầu nguyện, mà học đòi bắt chước gương khiêm nhường cầu nguyện của Chúa Giêsu, lấy đời sống cầu nguyện làm đỉnh điểm chi phối tất cả mọi hoạt động của bản thân.

Ước gì chúng ta luôn xem việc sốt sắng cầu nguyện là trọng tâm của đời người, là điểm tâm giao cần thiết trên mọi sự cần thiết để kết hợp với Thiên Chúa như hơi thở, như nhu cầu khẩn thiết để sống sung mãn, và an bình.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết noi gương Chúa mà yêu quý những giờ cầu nguyện. Xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện. Xin soi sáng để chúng con khám phá hết mọi ngày sống, là: sức mạnh của chúng con chính là đời sống cầu nguyện. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường