Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 20-26: Qua trình thuật của đoạn Tin Mừng, chúng ta nhận thấy Chúa nói phúc cho những ai nghèo, những người đói, những kẻ sầu khổ, hoặc bị người đời ghét bỏ vì danh Chúa. Đồng thời, Chúa cũng nói khốn cho ai giàu có, những kẻ no nê, những người vui cười, hoặc đang được người đời ca tụng...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 13/09/2017
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 20-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Suy niệm

Cách thường chúng ta nghe và nói đến tám mối phúc thật. Thế nhưng, qua đoạn Tin Mừng này, thánh Luca không đề cập tám mối phúc, nhưng ngài lại trình bày bốn mối phúc và bốn mối hoạ, tất cả tương phản với nhau từng đôi một.

Qua trình thuật của đoạn Tin Mừng, chúng ta nhận thấy Chúa nói phúc cho những ai nghèo, những người đói, những kẻ sầu khổ, hoặc bị người đời ghét bỏ vì danh Chúa. Đồng thời, Chúa cũng nói khốn cho ai giàu có, những kẻ no nê, những người vui cười, hoặc đang được người đời ca tụng.

Chắc hẵn khi nghe đoạn Tin Mừng này, chúng ta có cảm tưởng như những mối phúc và những mối họa này đi nghịch lại với những gì là mong muốn thông thường của con người. Không phải mọi người đang cố gắng sức để được giàu hơn, ấm no hơn, có nhiều niềm vui hơn và được nhiều vinh dự hơn hay sao? Không phải chúng ta cũng thường cầu chúc nhau được an khang thịnh vượng và luôn thành đạt hay sao?

Chắc hẳn Chúa Giêsu thừa biết những điều đó, nhưng vì sao Chúa vẫn thẳng thắn tuyên bố những điều rất khó được người ta đón nhận như vậy?

Ở đây Chúa Giêsu không có chủ trương “bần cùng hoá” con người, Chúa cũng không cổ võ cho một kiểu quan niệm “thích khổ” nào đó. Bởi vì, Chúa từng nói rằng Chúa “đến để cho con người không những được sống mà còn được sống thật dồi dào” (Ga 10,10).

Vậy chúng ta cần hiểu Lời Chúa nói trong đoạn Tin Mừng này như thế nào?

Những điều Chúa nói đây phải được nghe trong bối cảnh sống, nghĩa là: đang có những người nghèo khổ, và Thiên Chúa đứng về phía họ; đang có những người giàu sang phú quí, và họ cần biết cảnh giác về trách nhiệm của họ đối với những người nghèo khổ xung quanh họ. Điều vừa nói càng được thấy rõ hơn nữa khi sự phân biệt giàu nghèo là do bất công, bóc lột, áp bức mà hình thành.

Sự thật chất chứa trong đoạn Lời Chúa này mời gọi mỗi người hãy nghĩ về phúc và hoạ trong cuộc đời của mình.

Ước gì Lời Chúa luôn thấm sâu vào trong tâm hồn của chúng ta, để trưởng thành hơn đức tin, niềm trông cậy và lòng mến. Xin Chúa luôn đồng hành và gìn giữ bước chân và từng công việc của chúng ta, để tất cả được thực hiện trong sự chúc phúc của Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết tìm kiếm nước Trời bằng những của ăn không bao giờ hư nát, đó là những việc lành phúc đức, những hy sinh từ bỏ tội lỗi, những ước muốn hoàn thiện mỗi ngày để nên giống Chúa là Đấng hoàn thiện. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường