Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 20-26: Nhìn vào gương Mẹ Maria, mỗi chúng ta khi mang danh hiệu Kitô hữu cũng luôn được mời gọi sống nghèo: nghèo vì Nước Trời; nghèo vì Tin Mừng của Chúa; nghèo để thuộc trọn về Chúa; nghèo để yêu mến Chúa trong sự đồng cảm với anh chị em.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN B
 
NGÀY 12/09/2018
 

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 20-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Suy niệm

Tên chỉ người. Nói đến tên ai là nói đến chính người đó. Tên có thể gợi cho chúng ta nghĩ đến một kỷ niệm, một biến cố nào đó trong cuộc đời. Có những cái tên gắn liền với đời sống con người; có những cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi đã làm cho người ta phải thổn thức khôn nguôi; v.v. Nói chung, con người ai cũng có tên và ai cũng quí trọng tên của mình.

Khi mặc khải cho ông Môsê biết về “Danh Thánh”, Chúa nói: “Ta là Đấng Hiện Hữu”, thì gián tiếp Thiên Chúa đã cho ông biết “Danh Ngài” gắn liền với sự vô biên, gắn liền với tình yêu và gắn liền với con người.

Vì Thiên Chúa là Đấng vô biên nên “Danh Ngài” cũng vô biên, tình yêu của Ngài cũng vô biên. Muốn trở nên giống Chúa thì chúng ta phải trau dồi lòng quảng đại, kiến tạo tình yêu cho mọi loài, nhất là cho anh chị em nghèo khổ.

Thiên Chúa làm cho sự hiện hữu của mình trở nên phong phú khi làm cho tâm hồn của con người trở nên nhạy cảm trước những nhu cầu thiết thực của anh chị em. Hơn thế nữa chính Ngài cũng trở nên nhu cầu của con người để làm thỏa mãn khát vọng của con người khi muốn vươn hồn lên kết hiệp với Chúa.

Đức Maria là một “danh hiệu” Thiên Chúa ban cho con người. Đức Maria là một người đầy ơn phúc, nhưng Đức Maria muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho con người; vì thế Mẹ đã từ bỏ mình, đã trở nên nghèo để luôn thuộc về Chúa; đã trở nên nghèo để luôn gần gũi với con người. Mẹ là một người nghèo nên Mẹ là người có phúc: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó”. Như vậy, Đức Maria đã trở nên mối phúc mà Thiên Chúa muốn ban cho con người.

Nhìn vào gương Mẹ Maria, mỗi chúng ta khi mang danh hiệu Kitô hữu cũng luôn được mời gọi sống nghèo: nghèo vì Nước Trời; nghèo vì Tin Mừng của Chúa; nghèo để thuộc trọn về Chúa; nghèo để yêu mến Chúa trong sự đồng cảm với anh chị em.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn đón nhận Chúa hiện diện với một tinh thần của người nghèo khó chỉ biết có Chúa làm gia nghiệp. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria để luôn thuộc về Chúa một cách trọn vẹn. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường