Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh đám trẻ chơi ngoài phố chợ để nói lên thái độ sống đạo cách hời hợt, giả dối, ngụy tạo của chúng ta...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 19/09/2018
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7: 31-35)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: "Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những bài bi ai mà các anh không khóc". Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: "Người bị quỷ ám". Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: "Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn hình ảnh đám trẻ chơi ngoài phố chợ để nói lên thái độ sống đạo cách hời hợt, giả dối, ngụy tạo của chúng ta. Chúng ta muốn ở trong Hội Thánh, tuyên xưng mình là Kitô hữu nhưng không chấp nhận đường lối của Hội Thánh, không chấp nhận những răn bảo mà Hội Thánh dựa trên lời Chúa Giêsu. Có khác gì đám trẻ ngoài phố chợ, muốn chơi đùa, nhưng khi tiếng sáo thổi lên thì lại không nhảy múa; chấp nhận diễn tuồng, nhưng khi bài hát đưa đám cất lên thì lại không khóc theo. 

Chúng ta sống trong Hội Thánh, nhưng không muốn theo Hội Thánh, lại chỉ muốn Hội Thánh theo mình. Chúng ta muốn được Chúa Giêsu cứu chuộc, nhưng lại không muốn chấp nhận lệ luật của Chúa, lại chỉ muốn sống tự do theo kiểu của mình, bắt Chúa phải theo mình. Thậm chí, nhiều lần mình đã chống lại Chúa bằng biết bao nhiêu tội lỗi. Chúng ta có khác gì thái độ của những người Do Thái xưa. Họ chai lỳ. Họ không chấp nhận Chúa. Họ muốn được ơn cứu chuộc và luôn trông chờ Đấng Cứu Chuộc, nhưng thật trớ trêu, khi Đấng Cứu Chuộc đến thì họ lại ra sức chống đối và giết chết Người. Họ bị Chúa phàn nàn, trách móc: “Con Người đến, cũng ăn uống như mọi người, thì các ông lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”.

Cũng vậy, nếu ta không thay đổi cách sống, không đón nhận giáo huấn của Chúa cách thực tâm, ta sẽ bị Chúa trách móc như những người Do Thái xưa. Ta hãy nhớ rằng, bổn phận trước hết và trên hết của người Kitô hữu là lắng nghe tiếng Chúa, là sống theo đường lối của Chúa, sống theo giáo huấn của Chúa, chứ không phải đòi Chúa phải theo ta. Có như thế, ta mới xứng đáng trước mặt Chúa, xứng đáng là môn đệ của Chúa và xứng đáng lãnh nhận ơn cứu chuộc đời đời mà Chúa dành cho ta. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con mặc lấy sự khôn ngoan của con cái Chúa. Đó là sự khôn ngoan của trẻ thơ luôn biết sống khiêm tốn và tin tưởng. Xin cho mỗi người chúng con biết thờ phượng Chúa bằng cách đón nhận tất cả những giáo huấn của Chúa qua sự dạy bảo của Hội Thánh, để chúng con trở nên những người được hạnh phúc sống trong nhà Chúa. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường