Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 39-48: Đoạn Tin Mừng trên cho chúng ta biết về lối sống giả dối của những đầy tớ bất trung: đó là thái độ không sẵn sàng chờ đón chủ; luôn nghĩ bụng chủ còn lâu mới về, lúc nào cũng đánh đập tôi trai tớ gái, rượu chè cờ bạc say sưa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 25/10/2017
 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 39-48)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng trên cho chúng ta biết về lối sống giả dối của những đầy tớ bất trung: đó là thái độ không sẵn sàng chờ đón chủ; luôn nghĩ bụng chủ còn lâu mới về, lúc nào cũng đánh đập tôi trai tớ gái, rượu chè cờ bạc say sưa; hằng ngày chỉ biết tìm tư lợi để hưởng thụ, cuộc sống thích chìm đắm trong thú vui xác thịt. Những tên đầy tớ này khi chủ về sẽ bị trừng phạt đích đáng, bị chủ loại trừ và cùng chung số phận với những kẻ thất tín. Không gian sống của những kẻ gian ác này đó là tối tăm bao trùm, ở đó họ phải bị cực hình muôn thuở, họ phải khóc lóc và nghiếng răng.

Trong cuộc sống rất nhiều lần chúng ta cũng có hành động như tên đầy tớ bất trung. Chúng ta xin Chúa thương tha thứ thái độ bất tín của mình.

Lạy Chúa, xin Chúa tỏ lòng thương xót chúng con, xin Chúa cứu độ chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường