Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa hôm nay, không ít người trong chúng ta tự hỏi: Phải chăng điều Chúa truyền dạy hôm nay không còn hợp thời nữa?  Vì theo họ, không ai mà không lo lắng chuẩn bị cho một cuộc ra đi với những nhu yếu phẩm cần thiết như áo quần, giầy dép hay chút tiền dắt túi...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN A

THÁNH VINHSƠN LINH MỤC – LỄ NHỚ
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 1-6)

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Suy niệm

"Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo”. Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa hôm nay, không ít người trong chúng ta tự hỏi: Phải chăng điều Chúa truyền dạy hôm nay không còn hợp thời nữa? Vì theo họ, không ai mà không lo lắng chuẩn bị cho một cuộc ra đi với những nhu yếu phẩm cần thiết như áo quần, giầy dép hay chút tiền dắt túi. Nếu họ không biết lo xa nhìn trước ắt họ sẽ phải rầu gần.

Không phải thế. Chúa không hoàn toàn bảo chúng ta cứ vô tư thoải mãi, không cần chuẩn bị, nhưng Chúa mời gọi chúng ta phải biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Phải biết tin tưởng vào Chúa, và phải biết rằng Chúa là nguồn nâng đỡ quan trọng nhất mà chúng ta phải cậy dựa, vì mọi sự rồi cũng sẽ có lúc tàn lụi, mọi áo mặc cũng sẽ có ngày hư hỏng, mọi của ăn rồi cũng có ngày tan biến...

Để làm chứng và loan báo Tin Mừng cho con người thời nay, mỗi người chúng ta được mời gọi thể hiện niềm tin tín thác vào Chúa qua cách sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa bằng cách nêu gương sống chu toàn phận vụ của mình trong công bằng và bác ái. Chúng ta không được để cho lòng tham lam của cải biến chúng ta trở nên bất công và gian dối. Chúng ta đừng để cho sự háo danh làm chúng ta thiếu tình thương và coi thường hay chà đạp lên người khác mà sống. Hãy tín thác vào Chúa, và hãy tin tưởng rằng: Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải thiếu thốn, phải chịu những gian khổ vượt quá sức của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ cuộc sống của chúng con còn nhiều yếu đuối. Chúa biết rõ chúng con còn đam mê của cải trần thế, nên chúng con chưa thanh thoát đủ để phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin Chúa ban ơn hoán cải và cậy tin cho chúng con, đển chúng con biết vâng nghe và sống thực hành Lời Chúa dạy. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường