Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Động lực để người môn đệ thi hành tốt sứ mạng ra đi rao giảng Phúc Âm, trước hết phải múc lấy năng lực từ Chúa qua việc “ở lại với Chúa”, đó là cầu nguyện, sống lời Chúa ,kết hợp đời mình với Thánh Thể. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 26/09/2018
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (
Lc 9: 1-6)


Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

Suy niệm

Hai việc làm của người tông đồ khi theo Chúa đó là: “Ở lại với Người” và “ ra đi”. 

Tin Mừng kể lại Chúa Giêsu chọn các Tông đồ trước hết là các ông ở lại với Chúa. Cũng như khi Anrê hỏi Chúa Giêsu: “Thưa thầy, thầy ở đâu?” thì Chúa nói: “Đến mà xem”, lập tức các ông đến xem chỗ người ở và ở lại với Chúa ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. 

Lời Chúa hôm nay kể lại Chúa sai các Tông đồ đi rao giảng để làm các công việc cho Chúa: Xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh nhân, v.v. Sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng của các môn đệ phải được bắt nguồn từ sứ mạng của thầy Giêsu. Người môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng không theo ý mình, nhưng theo lời nói, cách ứng xử và những việc làm như thầy Giêsu. Vì loan báo Tin Mừng mà không rập theo khuôn mẫu của thầy Giêsu, thì người môn đệ không phải là chứng nhân cho thầy mình. 

Động lực để người môn đệ thi hành tốt sứ mạng ra đi rao giảng Phúc Âm, trước hết phải múc lấy năng lực từ Chúa qua việc “ở lại với Chúa”, đó là cầu nguyện, sống lời Chúa ,kết hợp đời mình với Thánh Thể. 

Gia đình chúng ta thật sự là một cộng đoàn tông đồ truyền giáo chưa? Gia đình chúng ta có khao khát “ở lại với Chúa” không? Gia đình chúng ta có thực hành lệnh truyền của Chúa ra đi loan báo Tin Mừng không? 

Xin Chúa biến đổi gia đình chúng ta, để trở thành một cộng đoàn tông đồ say mến Chúa Kitô và hân hoan lên đường loan báo Tin Mừng cho mọi người xung quanh, nhất là những anh chị em đau khổ. Amen.
 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường