Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9: 9-13 Chúa Giêsu bày tỏ năng quyền của Ngài trên Matthêu, người môn đệ xuất thân từ bàn thu thuế.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN


lễ thánh matthêu tông đồ

Tin Mừng Mt 9: 9-13
 

LỄ THÁNH MATTHÊU –TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ - LỄ KÍNHTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9: 9-13)

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

SUY NIỆM

Cách đây không lâu, tôi ngỏ lời với một bạn trẻ rằng: Nếu cha muốn con là người nối tiếp sứ vụ của cha, con nghĩ sao?

Em trả lời: Con không biết!!!

Nghe câu trả lời như thế, chúng ta nghĩ gì?

Trở lại với trang Tin mừng đặc biệt này, chúng ta thấy Chúa Giêsu bày tỏ năng quyền của Ngài trên Matthêu, người môn đệ xuất thân từ bàn thu thuế. Anh ta nghe Chúa Giêsu bảo: Hãy theo tôi? Ông bỏ tất cả và theo Người. Thật vi diệu!

Chúng ta có thể lý giải nguyên nhân, tại sao Người kêu gọi người ta dễ vậy?

Chúng ta sẽ cho là vì Người là Thiên Chúa. Người nắm quyền năng trong tay. Người khiến mọi thứ theo ý mình chứ nói gì đến kêu gọi một người? Chắc là ổn, không có gì phải nghi ngờ cách trả lời này. Tuy vậy, chúng có nghĩ đến vào thời của Chúa Giêsu, Người ta cũng chỉ xem Chúa Giêsu như một tiên tri thôi! Vậy, nguyên nhân nào khiến Người trở nên uy quyền như thế trước một con người, mà lại là người giàu có, làm nghề thu thuế…?

Danh tiếng, cuộc sống và hành động của Chúa Giêsu là tiên quyết cho việc này chứ?

Danh tiếng của Người được đồn thổi khắp nơi. Ai cần danh tiếng thì cứ làm môn đệ của Người, ít nhiều, sẽ có danh tiếng, được mọi người biết đến? Theo Ngài chẳng cần vất vả mà vẫn giàu có, vẫn an nhàn lại được tôn trọng? Theo Người thì được đổi đời, trút được tiếng xấu là làm nô lệ cho Đế Quốc, đối đầu với người Do thái, giúp Đế Quốc bóc lột dân tộc mình, khỏi bị loại trừ? Như vậy, được chứ có mất gì đâu… đó là trường hợp của Matthêu chăng?

Chúng ta thì sao, theo Chúa vì mục đích gì? Theo Chúa để ở với Chúa, nên giống Chúa và cũng chết đi với tất cả sự yếu đuối hay chỉ đơn thuần là tìm kiếm hạnh phúc trần thế?

Xin cho niềm tin công giáo hôm nay của chúng ta được thanh luyện. Xin cho niêm tin này giúp chúng ta đi từ chỗ thấp hèn lên đến đỉnh cao của thanh bình. Và xin cho chúng ta được biến đổi trong sự thật, chân lý và tình yêu. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường