Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 57-62: Khi trả lời cho một người ngỏ ý xin theo mình: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta giới răn cơ bản: “Mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN A


THÁNH PHANXICÔ ASSISI
 

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 57-62)

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

Suy niệm

Khi trả lời cho một người ngỏ ý xin theo mình: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta giới răn cơ bản: “Mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”.

Chúng ta chỉ thực sự đạt được ơn gọi làm người khi sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Mỗi người chỉ thực sự hạnh phúc khi được thuộc trọn về Chúa. Những việc làm như hy sinh, hãm mình, khổ chế, chỉ có ý nghĩa và giá trị, nếu chúng được thực thi như một cố gắng dốc cạn chính mình để sống tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa.

Chính Chúa Kitô đã nêu gương trước trong đời sống hiến dâng đến tận cùng cả đời cho Thiên Chúa. Người chấp nhận một lối sống nghèo, một thái độ âm thầm khiêm tốn, một cuộc đời không chốn nương thân, một sự bấp bênh rày đây mai đó, v.v.

Chính Chúa Kitô cũng dành mọi nỗ lực để sống cùng, sống cho người nghèo, người bất hạnh, người bị bỏ rơi, bị khinh bỉ, bị đau yếu, bị thua thiệt trong xã hội, v.v.

Chính Chúa Kitô đã hiến dâng đến tận cùng, hiến dâng cả mạng sống, cả danh dự và những điều cơ bản nhất để sống và làm người của một con người khi bị treo trần trụi giữa những kẻ tội lỗi. Nhưng sứ mạng của Đấng “không chốn gối đầu”, Đấng mà cuộc đời trần thế của Người còn không đủ những điều cần thiết so với con chim, con chồn, lại mang lại sự sống, mang lại đời vĩnh cửu, mang lại ơn tha thứ, mang lại sức sống căng tràn cho chúng ta.

Chỉ có sống nghèo và đầy lòng tín thác như Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể làm giàu sự sống cho chính mình và cho anh chị em.

Hãy nhìn lên Chúa để chúng ta học lối sống nghèo nhưng đầy sự giàu có về sự sống, về ơn cứu độ, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, về lòng nhân ái và tình yêu mà mình cho đi và nhận lại từ những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng, lối sống nghèo mà Chúa nêu gương: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”, là lối sống mà chúng con cần phải học tập và sống, để nhờ đó, chúng con không cậy dựa vào mình, không cậy dựa vào vật chất, nhưng luôn tín thác vào Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường