Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 1-4: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 11/09/2017

 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 1-4)

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’”.

Suy niệm

Tại sao các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy các ông cầu nguyện?

Điều các ông cảm thấy khó chấp nhận là sự nhàm chán trong cầu nguyện. Đôi khi, cầu nguyện chỉ mang tính hình thức một chiều của người môn đệ mà thiếu đi sự hỗ tương với Thiên Chúa, hay nói cách khác không nối mạng được với Chúa. Chúa Giêsu hiểu được nỗi thao thức này, nên khéo léo trao ban cho các ông lời kinh “Lạy Cha”, để giúp các ông làm khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện. Cần khẳng định chắc chắn rằng Chúa Giêsu cũng dùng những tâm tình này để nói với Chúa Cha mỗi ngày. Vì thế, nếu lời kinh này là lời của Chúa Giêsu trò truyện với Cha mình tạo nên tâm tình vươn tới đỉnh cao trọn lành, thì các môn đệ nhờ đọc kinh này cũng có cơ hội gặp gỡ Cha Người hằng ngày không nhàmchán. Lý do này giúp chúng ta xác tín lời kinh này vẫn là lời kinh mang giá trị nhân bản, nhân văn và trọn vẹn con người lịch sử của Chúa Giêsu. Nó chứng thực cho cách con người vươn tới đỉnh cao trọn lành theo thánh ý Chúa muốn. Như vậy, khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta đi vào trong cõi thâm sâu vô tận của Thiên Chúa tình yêu, Đấng kêu gọi con người nên hoàn thiện như Ngài là Đấng hoàn thiện.

Hằng ngày chúng ta đọc kinh Lạy Cha và còn đọc nhiều lần, nhưng sự phản tỉnh cần thiết để cảm nhận điều mình đọc thì người tín hữu có khi còn xem thường, và nhiều khi lại máy móc, đọc cho qua, v.v. Như vậy, đây là lần nhắc nhở tiếp theo cho việc chúng ta cầu nguyện chưa mang tinh thần sẵn sàng gột rửa tâm hồn cách trọn vẹn, để có thể trở nên hữu ích như lời kinh chứa đựng.

Xin Chúa giúp chúng ta biết nâng tâm hồn lên với Chúa khi đọc kinh Lạy Cha, để niềm tin của mỗi người phản ánh sống động chính lời kinh này hướng tới. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường