Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-9: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng từng hai người một, khởi đầu cho sự hiệp thông và cao điểm là làm cho mọi người đón nhận sự bình an của Chúa trong sự hiệp thông đó...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


LỄ KÍNH THÁNH LUCA – TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 1-9)

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.

Suy niệm

Tự bản chất Giáo Hội là truyền giáo, hay nói cách khác Giáo Hội luôn có sứ mệnh truyền giáo.

Có nhiều cách truyền giáo và lịch sử cho chúng ta những tấm gương truyền giáo qua mọi thời, bằng nhiều hình thức, cho mọi nền văn hóa. Thánh Phanxicô với những bước chân không mệt mỏi đi khắp các châu; thánh Têrêsa với những lời cầu nguyện liên lỉ trong bốn bức tường của Dòng Kín; thánh Đaminh với tài giảng thuyết; thánh Gioan Thiên Chúa với việc bác ái bệnh viện, v.v. Tất cả vì danh Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Tưởng chừng các ngài là những nhà giảng thuyết đơn độc nhưng với những hy sinh và lòng nhiệt thành, các thánh luôn truyền giáo trong sự hiệp thông với Giáo Hội và vì Giáo Hội. Sự liên đới và tính hiệp nhất trong Giáo Hội luôn được đề cao và củng cố.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng từng hai người một, khởi đầu cho sự hiệp thông và cao điểm là làm cho mọi người đón nhận sự bình an của Chúa trong sự hiệp thông đó.

Thánh Luca, một lương dân, một thầy thuốc, là bạn đồng hành của thánh Phaolô, tác giả sách Tin Mừng. Ngài đã trình bày lòng nhân hậu của Chúa Kitô rõ ràng hơn ai hết với lăng kính của một thầy thuốc. Qua sự trình bày của thánh Luca, Tin Mừng Chúa như gặp được vùng đất thuận lợi và trổ sinh kết quả phong phú cho một cánh đồng mà “Lúc chín đầy đồng nhưng thợ gặt lại thiếu!”

Mỗi người chúng ta đã làm gì cho cánh đồng truyền giáo của Chúa? Chúng ta ý thức được tầm quan của việc loan báo Tin Mừng như thế nào? Và chúng ta đã làm gì để góp phần mình vào công cuộc ấy?

Chúng ta sống đạo với cộng đoàn hay vẫn chỉ là một hình thức tôn thờ chủ nghĩa cá nhân? Ngày Chúa Nhật có phải là ngày chúng ta dành riêng để ưu tiên cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn mà tạ ơn Chúa hay vẫn chỉ là một thái độ máy móc chu toàn luật của Chúa mà thôi?

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Luca, sai đi rao giảng và viết sách Tin Mừng để làm cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo; xin cho chúng con được đồng tâm nhất trí với nhau hầu mọi người được thấy ơn cứu độ. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường