Clock-Time

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 1-12a: Trong ngày lễ kính các thánh, tham dự lễ nghi của Hội Thánh cách long trọng mừng kính các ngài, chúng ta nhận ra điều gì?...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A


LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – LỄ TRỌNG
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 5: 1-12a)

Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

Suy niệm

Trong ngày lễ kính các thánh, tham dự lễ nghi của Hội Thánh cách long trọng mừng kính các ngài, chúng ta nhận ra điều gì?

Thứ nhất, các ngài không hề xa lạ với chúng ta. Mỗi khi đọc tiểu sử một vị thánh nào, mừng một ngày nào, có khi chúng ta ít để ý mà ghi khắc vào tâm khảm, có khi chúng ta phớt lờ những nét chính trong cuộc đời của các ngài vì nghĩ rằng họ khác chúng ta, có điều kiện hơn chúng ta, hay thánh thiện hơn chúng ta. Các ngài không xa lạ vì các ngài cũng sống một hiện sinh cuộc đời như chúng ta, nhưng có điểm chung trong cuộc đời của các ngài, đó là tận dụng tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, biến nó thành cơ hội để thể hiện lòng tin vào Chúa, lòng mến đối với Chúa và anh chị em mình. 

Thứ hai, hiện sinh cuộc sống của các ngài cũng là hiện sinh cuộc sống mỗi người chúng ta. Môi trường sống hằng ngày quẳng cho chúng ta những thách thức, nhưng cũng đầy dẫy cơ hội. Trong mỗi vai trò, mỗi hoàn cảnh, làm sao chúng ta phải chiếu giải ánh sáng đức tin của mình cho người khác thấy. Tám mối phúc như bản quy chiếu để mỗi người nghĩ về cùng đích cuộc đời mình. Nước Trời không phải chỉ dành cho các thánh, hay một ai đó, mà còn dành cho chúng ta. Nước Trời có chỗ cho chúng ta, khi mỗi ngày mình biết sống hiền lành, khiêm nhường, biết sống xót thương, biết có lòng trong sạch, biết kiến tạo bình an, biết làm chứng cho sự công chính dù phải trả giá cách nào, v.v.  

Mỗi người được mời gọi nên thánh. Sống một cuộc đời tầm thường, chúng ta chỉ là con người, sống một đời người phi thường, chúng ta là các thánh tương lai. Có khi ngay đời này đã là thánh, khi chúng ta thực sự sống thánh thiện, nên giống Chúa Kitô và cảm nếm được hạn phúc Nước Trời ngay trong tâm hồn mình. 

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày sống các mối phúc của Chúa cách trọn vẹn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường